Ørretfiske i Kvinda, Ål i Hallingdal - Sone 2 - Flue, mark og spinner

Sone 2 ligger på begge sider av Sone 1. Det vil si fra Stokksennvatnet til Rudhølen og fra Jøtohølen til Hallingdalselva i Ål. Her er det tillatt med flue, mark og spinner.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Kvinda Fiskelag

Helge Torsgard

90570665

helge@htp.as

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

 

I sone 1 blir det lagt ut kun 6 kort hver dag. (se egen side med fiskekort for Sone 1)
I sone 2 er det ubegrenset kortsalg.
Innenbygdskortene er forbeholdt innbyggere i Hallingdal.

 

Fiskebestand 
I disse omgivelsene har ørretene hatt Kvinda for selv, selv ørekyta har ikke funnet veien hit. 
Det er mye småfisk i elva. Derfor skal all fisk under 25cm avlives. Kvinda fiskelag vil ha færre, men større fisk.

Fisketips 
I sone 2 er er markfiske å anbefale. 

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Sone 2 ligger på begge sider av Sone 1. Det vil si fra Stokksennvatnet til Rudhølen og fra Jøtohølen til Hallingdalselva i Ål. Her er det tillatt med flue, mark og spinner. Det mest aktuelle fiskeområdet er nedstrøms Nysethølen hvor vannet faller kraftigere. Her er det mange fine små høler

under fossene. 

 

Anbefalte lenker:

Overnatting Ål pensjonat

Fiskeregler

Fiskekort
Sone 1. (se egen side for sone 1 fiskekort)
Utenbygds døgnkort kr. 200,-.
Årskort i Sone 1 koster kr. 1000,- 
Innenbygds halv pris.

I Sone 2 koster døgnkortet kr. 50,- for alle.
Årskort i Sone 2 koster kr. 250,- for alle.

Det selges kun 6 fiskerkort i Sone 1 daglig. 
Fiskere med årskort i Sone 1 kan fiske når de ønsker.

Bruk bare krok uten, eller med nedklemte mothaker.

Sesong fra 1. juni til 20. september. Flue, spinner og aktivt markfiske er lov. Kun krok uten mothake.

Fangst og fangstregulerende tiltak
All fisk under 25 cm skal tas opp og avlives. 
Hver fisker kan ta med seg en fisk over 25 cm hver fiskedag.  

Vading er kun tillat på merkede steder.

Vedlagte filer