Fluefiske i Kvinda, Ål i Hallingdal - Sone 1 - Fluesona

Denne vesle ørretelva Kvinda er krystallklar med lys sandbunn. I sone 1 (fluesona) er elva stilleflytende med mange spennende høler og loner. Det er en del småfisk, men også mange store opptil 2 kg

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Helge Torsgard

90570665

helge@htp.as

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

 

I sone 1 blir det lagt ut kun 6 kort hver dag. 
I sone 2 er det ubegrenset kortsalg.
Innenbygdskortene er forbeholdt innbyggere i Hallingdal.

 

Kvinda

Elva er krystallklar og mange strekninger har lys sandbunn. I Sone 1 er landskapet stort sett flatt, noe som gir elva en stilleflytende karakter. Men flere steder faller elva kraftiger og innbydende strømmer og små fosser beriker elvas karakter. Gjennom hele Sone 1 bukter elva seg rolig gjennom tørrmyrer og tett, gammel skog. Stedvis er elva djup og smal, andre steder er den brei og grunn og sollyset avslører ørretene mot den lyse sandbunnen.

 

Fiskebestand 
I disse omgivelsene har ørretene hatt Kvinda for selv, selv ørekyta har ikke funnet veien hit. 
Hvert år blir det tatt flere fisk på over 50 cm i elva, men fortsatt er det for mye småfisk. Vi setter ut en del store fisker mellom 1 og 2 kg. Målet er at disse skal fungere som predatorer og forsyne seg grovt av yngel og småfisk. Kvinda fiskelag vil ha færre, men større fisk.

Fisketips 
Beste fisketid og klekkeperioder er mye likt som i Hemsil, kanskje noe seinere. Døgnfluene klekker bra i perioden rundt midtsommer. Vannet er krystallklart og stilleflytende. Å sette på tynt dressede imitasjoner av døgnfluer er et godt tips.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Sone 1 går fra Rudhølen ned til Jøtohølen. Denne strekningen er på 3,6 kilometer og består av 29 markerte høler. Elva er krystallklar og mange strekninger har lys sandbunn. I Sone 1 er landskapet stort sett flatt, noe som gir elva en stilleflytende karakter. Men flere steder faller elva kraftiger og innbydende strømmer og små fosser beriker elvas karakter. Gjennom hele Sone 1 bukter elva seg rolig gjennom tørrmyrer og tett, gammel skog. Stedvis er elva djup og smal, andre steder er den brei og grunn og sollyset avslører ørretene mot den lyse sandbunnen. 

Sone 2 ligger på begge sider av Sone 1. Det vil si fra Stokksennvatnet til Rudhølen og fra Jøtohølen til Hallingdalselva i Ål. Her er det tillatt med flue, mark og spinner. Det mest aktuelle fiskeområdet er nedstrøms Nysethølen hvor vannet faller kraftigere. Her er det mange fine små høler under fossene.

 

Anbefalte lenker:

Overnatting Ål pensjonat 

http://feriepark.no/

 www.orretensrike.no

www.al.no

Fiskeregler

iskekort
Sone 1. (se egen side for sone 1 fiskekort)
Utenbygds døgnkort kr. 200,-.
Årskort i Sone 1 koster kr. 1000,- 
Innenbygds halv pris.

I Sone 2 koster døgnkortet kr. 50,- for alle.
Årskort i Sone 2 koster kr. 250,- for alle.

Det selges kun 6 fiskerkort i Sone 1 daglig. 
Fiskere med årskort i Sone 1 kan fiske når de ønsker.

Maks krokstørrelse no 10.

Sesong fra 1. juni til 20. september. I sone 1 er det kun lov å fiske med flue i juli. Resten av sesongen er det og lov å drive med aktivt markfiske. Kun krok uten mothake.
Kvinda Fiskelag er medlem/deleier i Ørretens Rike SA og forholder seg dermed til retningslinjene og kvalitetskrava til ØRSA.

Fangst og fangstregulerende tiltak
All fisk under 25 cm skal tas opp og avlives. 
Hver fisker kan ta med seg en fisk over 25 cm hver fiskedag.  

Vading er kun tillat på merkede steder.

Vedlagte filer