Fiske i Haldenvassdraget

Haldenvassdraget omfatter fiske i Halden, Aremark, Marker, Aurskog-Høland og Trøgstad i flott natur. Alle sjøer har mange fiskeslag og store bestand av de mest populære fiskearter!

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Karpefisk
  • Lake
  • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Havass fiskelag SA

Elin Kollerud

92047234

elin@ufas.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Hele vassdraget har felles fiskeregler for gjedde.

All gjedde over 80 cm skal slippes tilbake i vannet og hver fisker kan maks ta med 2 gjedde per dag.

All gjedde som ikke benyttes til mat settes uskadet tilbake i vannet.

For trollingbåter: Alt over 2 gjedder pr.dag og båt settes tilbake i sjøen.

Garnfiske er tillatt etter avtale med grunneier og garn må merkes med kontaktinfo.

Mer detaljert beskrivelse

Haldenvassdraget inneholder 7 sjøer og 20 fiskearter!

 

Haldenvassdraget er et unikt vassdrag med slusesystemer og flott natur. Sjøene fiskekortet gjelder for er Femsjøen, Aspern, Ara, Øymarksjøen, Rødenessjøen, Skulerudsjøen og Hemnessjøen. Alle sjøer har mange fiskeslag og store bestand av de mest populære fiskearter! 

Det er gode muligheter for hytteutleie langs vassdraget.

 

Fiskebestand 
Haldensvassdraget er rik på arter og antall individer. Fiskebestandene er store og den populære gjedda kan nå vekter på rundt 20 kg. Abborbestanden er også stor og de største individene kan bli opp mot 2,5 kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Haldenvassdragets hovedløp går fra Aurskog-Høland i Akershus fylke i nord, gjennom hele Østfold fylke ved svenskegrensen, til Halden i sør. En flott og naturskjønn kombinasjon av skoglandskap og kulturlandskap preger omgivelsene som vassdraget ligger i.

 

SMS-kjøp kan gjøres her. Kortkjøp med SMS belastes din mobilregning:

 

Døgnkort               Send FISKEKORT AHH10 til 2377    kr 125

Ukekort                 Send FISKEKORT AHH11 til 2377     kr 250

Sesongkort           Send FISKEKORT AHH12 til 2377     kr 500

Trolling døgn         Send FISKEKORT AHH13 til 2377    kr 150

Trolling uke           Send FISKEKORT AHH14 til 2377     kr 500

Trolling sesong     Send FISKEKORT AHH15 til 2377     kr 780

 

Fiskeregler

Ørret mindre enn 25 cm skal straks settes ut igjen.
For Østfold: Fiske forbudt fra 1.10 til 30.11 i bekker, elver og ospartier (50 m fra inn- og utløp) der det går ørret. Ellers i året er det kun fiske med stang og håndsnøre som er tillatt i disse sonene.For Akershus: I bekker, elver og ospartier er alt fiske forbudt i oktober. I bekker og elver (og 100 m sone ved inn- og utløp) er kun fiske med stang og håndsnøre tillatt.
På grunn av smittefare skal ikke kreps eller deler av kreps, båter eller fiskeutstyr som ikke er fullstendig tørket eller desinfisert, overføres fra andre vann eller mellom sjøene! 
Hele vassdraget har felles fiskeregler for gjedde. All gjedde over 80 cm skal slippes tilbake i vannet og hver fisker kan maks ta med 2 gjedde per dag. All gjedde som ikke benyttes til mat settes uskadet tilbake i vannet

Veibeskrivelse

Følg E18 til Ørje eller E6 til Halden. Følg så fylkesvei 21 som går langs hele vassdraget.

Gode fisketips

Det er utdannet flere gode fiskeguider som står klare til å bli med på fisketur!