Ørretfiske i Namsskogan med Namsskogankortet

Namsskogankortet gir deg et rimelig fiske etter ørret og røye i hele 800 vatn samt mange ti-talls kilometer med elvestrekninger. Kombiner gjerne fisketuren med et besøk i Namsskogan Familiepark.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Namsskogan fjellstyre, 7890 Namsskogan

Sissel K Grongstad - Isak Bruvoll Valfridsson

41558176 - 48032484

namsskogan@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

"Namsskogankortet" ble etablert som et felles fiskekort hos de store grunneierne i Namsskogan i 1991 og eies av Namsskogan fjellstyre, Skoroasvas Bruk AS, Namdal Bruk A/S, Ulvig-Kiær AS,  Statskog SF og Moen kommuneskog.

Fiskekortet gir tilgang til fiske på ca 85 % av kommunens utmarksareal, og det er Namsskogan fjellstyre som administrerer ordningen.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Hos oss finner du rundt 800 små og store vatn, samt mange ti-talls kilometer med elvestrekninger. Fiskekortet gjelder også i sørvestre del av Børgefjell nasjonalpark innenfor Namsskogan kommune sin grenser.

Kombiner gjerne fisketuren med overnatting i en av våre hytter eller et besøk i Namsskogan Familiepark.
Mer informasjon: www.namsskogan-fjellstyre.no  eller tlf 41 55 81 76 (fjellstyrets kontor).

Fiskekort kan også kjøpes på SMS:
Døgnkort 190 NOK send FISKEKORT NAS10 til 2377
3-døgnskort 430 NOK send FISKEKORT NAS11 til 2377
Ukekort 520 NOK send FISKEKORT NAS12 til 2377

 

Fiskebestand

Ørret er dominerende art i Namsskogan, men du kan også fiske røye i enkelte vatn og elvestrekninger. Ørretbestandene er av generelt bra kvalitet. Storørreten i Namsen er en spesiell opplevelse, likeså ørretfisket med flue eller oter i Mellingsvatnet under døgnflueklekkinga.

Den særegne relikte laksen Namsblanken finens også i en del elver. Namsblanken er en lakseart som nok sjelden blir over 2-3 hg, men er utrolig sprek å få på kroken.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
"Namsskogankortet" dekker 85 % av Namsskogans utmarksareal og ligger både øst og vest for E-6 på en strekning på ca 6 mil mellom Nordland grense i nord, og Grong kommunegrense i sør. I skogen finnes alt fra  små, stille skogstjern til større vatn med mulighet for fiske fra båt. I høgfjellet er også variasjonen stor, du kan finnne små idylliske vatn som er lett fiskbare med stang og større vatn der dorging og oterfiske fra båt gir best fangst. Elvene varierer også, med stilleflytende strekninger mellom fosser, stryk og kulper. Mest kjent elvefiske finner man i Namsen, Tunnsjøelva, Mellingselva og Storfrøyningselva.

Kombiner gjerne fisketuren med famile og venner og ta en tur til Namsskogan familepark :)

Lenker

Namsskogan Fjellstyres hjemmeside

Namsskogan Familiepark

Fiskeregler

Fiskekortene selges som døgnkort, 3-døgnskort, ukekort og sesongkort. Sesongkortet følger årssyklus fra 1.1.-31.12.  Alle nevnte korttyper selges som enkeltkort eller som familiekort. Med familie menes 1 eller 2 foreldre med 1 eller flere barn under 20 år.

Dokumentet "Fiskeregler Namsskogankortet" skal skrives ut og oppbevares sammen med kortet. Der finner du også regler for garnfiske. Bruk av levende agn unntatt mark og maggot er forbudt. Utlegging av båt krever rettighetshavers tillatelse.

Veibeskrivelse

Namsskogan er et eldorado av skog- og fjellområder som ligger langs E6 ca 25 mil nord for Trondheim og ca 12 mil sør for Mosjøen.

Gode fisketips

Storørretfiske i Namsen med tradisjonelt markfiske kan gi gode opplevelser.. Ørret på 2-3 kg er slettes ikke uvanlig!

Ørretfiske i Namskroken og Jengelskardvatnet og Bleikarvatnet i Børgefjell nasjonalpark kan være et eventyr, men sesongen starter senere her enn i lavlandet.

Hva med oterfiske i Mellingsvatnet eller Frøyningen når døgnflua klekker? Starten av juli kan være et bra tips her.

Fjellområdet som inkluderer Gåsvatna er absolutt verdt et besøk. Området egner seg like godt med fiske fra land som fra båt.

Så har vi Finntjønnområdet med flere titalls små vatn... dette området kan også by på fantastiske natur- og fiskeopplevelser.

Steinfjellet, her er det titalls vatn og tjønner lett tilgjengelig fra vei.

Tunnsjøelva har mange terskler/grunndammer som danner like mange flyer der ørreten står feit og fin... Strekningen fra Kjelmoen til utløpet av Namsen er et eldorado for sportsfiskere og her kan man nesten garantere ørret på kiloen. 

Skorovassfjella har et utall med fine fiskevatn, og Nesåvatna er absolutt verdt et besøk.

 

Skitt fiske!

Andre aktuelle tilbud