Ørretfiske i Namsskogan

Namskogankortet gir deg et rimelig fiske etter ørret og røye i rundt 800 vatn samt mange ti-talls kilometer med elvestrekninger. Kombiner gjerne fisketuren med et besøk i Namsskogan Familiepark.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Skog- og fjellområde som ligger ved E-6 ca 25 mil nordover fra Trondheim og ca 12 mil sør for Mosjøen.

Kontakt oss

Namsskogan Fjellstyre

Sissel K Grongstad

415 58 176

namsskogan@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

"Namskogankortet"ble etablert som et felles fiskekort hos de store grunneierne i Namsskogan for over 25 år siden (Namsskogan fjellstyre, Ulvig-kiær A/S, Namdal Bruk A/S, Statskog SF og Moen kommuneskog), og gir tilgang til fiske på ca 85 % av kommunens utmarksareal. Her finner du rundt 800 små og store vatn, samt mange ti-talls kilometer med elvestrekninger. Fiskekortet gjelder også i sørvestre del av Børgefjell nasjonalpark innenfor Namsskogan kommune sin grenser.

Kombiner gjerne fisketuren med overnatting i en av våre hytter eller et besøk i Namsskogan Familiepark?
Mer informasjon: www.namsskogan-fjellstyre.no  eller tlf 41 55 81 76 (fjellstyrets kontor).

Fiskekort kan også kjøpes på SMS:
Døgnkort 150 NOK send FISKEKORT NAS10 til 2377
3-døgnskort 310 NOK send FISKEKORT NAS11 til 2377
Ukekort 390 NOK send FISKEKORT NAS12 til 2377

 

Fiskebestand
Ørret er dominerende art i Namsskogan, men du kan også fiske røye i enkelte vatn og elvestrekninger. Ørretbestandene er av generelt bra kvalitet. Storørreten i Namsen er en spesiell opplevelse, likeså ørretfisket med flue eller oter i Mellingsvatnet under døgnflueklekkinga.

Den særegne relikte laksen Namsblanken finens også i en del elver. Namsblanken er en lakseart som nok sjelden blir over 2-3 hg, men er utrolig sprek å få på kroken.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
"Namsskogankortet" dekker 85 % av Namsskogans utmarksareal og ligger både øst og vest for E-6 på en strekning på ca 6 mil mellom Nordland grense i nord, og Grong kommunegrense i sør. I skogen finnes alt fra  små, stille skogstjern til større vatn med mulighet for fiske fra båt. I høgfjellet er også variasjonen stor, du kan finnne små idylliske vatn som er lett fiskbare med stang og større vatn der dorging og oterfiske fra båt gir best fangst. Elvene varierer også, med stilleflytende strekninger mellom fosser, stryk og kulper. Mest kjent elvefiske finner man i Namsen, Tunnsjøelva, Mellingselva og Storfrøyningselva.

 

Lenker

Norges Fjellstyresamband- Interesseorganisasjon for de 94 norske fjellstyrene.

Namsskogan Fjellstyres hjemmeside

Fiskeregler

Fiskekortene selges som døgnkort, 3-døgnskort, ukekort og sesongkort. Sesongkortet gjelder til 31.12. uansett når i året det er kjøpt. Alle nevnte korttyper selges som enkeltkort eller som familiekort. Med familie menes 1 eller 2 foreldre med 1 eller flere barn under 20 år.
Dokumentet "Fiskeregler Namsskogankortet" skal skrives ut og oppbevares sammen med kortet. Der finner du også regler for garnfiske. Bruk av levende agn er forbudt. Utlegging av båt krever rettighetshavers tillatelse.

Gode fisketips

Storørretfiske i Namsen med tradisjonelt markfiske gir gode resultater. Ørretfiske i Namskroken og Jengelskardvatnet i Børgefjell nasjonalpark kan være et eventyr, men sesongen starter senere her enn i lavlandet. Hva med oterfiske i Mellingsvatnet eller Frøyningen når døgnflua klekker?Fjellområdet som inkluderer Gåsvatna er absolutt verdt et besøk. Finntjønnområdet med flere titalls tjønner innen et lite område kan også by på spennende natur- og fiskeopplevelser. Steinfjellet, der mange tjønner er lett tilgjengelig nært vei. Tunnsjøelva har en masse terskler/grunndammer som danner like mange flyer der ørreten står feit og fin... Skorovassfjella med en masse fine fiskevatn. Storrøye i Storvatnet ved Lassemoen.
Mange fine områder for fluefiske, ikke minst i Namsen der fisk på 2-3 kg ikke er uvanlig.... Skitt fiske!

Andre aktuelle tilbud