Fiske i Namdalseid Statsallmenning

Flott fiske i naturskjønne omgivelser i statsallmenningene i Namdalseid. Fisket dekker 200 vatn og 38 km elv med ørret, røya og laks

Arter

  • Ørret
  • Røye
  • Andre

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

R17 mellom Steinkjer og Namsos.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Namdalseid Fjellstyre

92699169

namdalseid@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

220 vann og 38 km elv med ørret, røye, laks, sjøørret og ål. Is- og stangfiske. Oter- og garnfiske i enkelte vann. Det er muligheter for leie av båter og kano. Kontakt fjellstyret.

 

Fiskebestand
Normale forekomster av fin fjellfisk.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Fiskeområdene ligger Namdalseid Statsalmenning og delvis statsgrunn i Namdalseid kommune.

 

Lenker

Norges Fjellstyresamband- Interesseorganisasjon for de 94 norske fjellstyrene.

Fiskeregler

FOR STATSALMENNINGENE OG STATSKOGENE I NAMDALSEID

FASTSTÅENDE REDSKAP OTER, GARN OG KROK

1. ALLMENE BESTEMMELSER
1. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne
grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.
2. Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Unntak for dette er personer under 16 år som kan drive sportsfiske uten å løse fiskekort.Den som fisker plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet og politiet.
3. Av levende agn er det bare tillatt å bruke meitemark eller insekt. Annet levende agn er strengt forbudt.
4. Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.

2. SPESIELLE REGLER FOR KROKFISKE
1. Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske.
2. Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskehull pr fisker. Når isfiske avsluttes må utsatt kroker inntas.
3. Utlendinger kan også drive sportsfiske/isfiske mot å løse fiskekort.

3. SPESIELLE REGLER FOR GARNFISKE OG OTERFISKE
1. Rett til og fiske med garn og oter i disse stasalmenningene og statskogene:
FURUDAL, RISLI, SANDVASSLI, OKSVOLL, RØR OG LANGVATN, SVE, LINGEN, BJØRNÅSEN, SKATLANDSTRAND OG HØGFÆTTEN.
2. Tillatt å fiske med garn og oter i FINNVOLLVATNET, HEGGDØLIN, STORE TROLLBOTN, FURUDALSVATNET, LANGVATNET VED LANGVASSHEIMEN, STORNESVATNET, LILLE VATNET, STORE OG LILLE BJØRKVATNET, NORD- OG SØR MEUNGAN, STORE OG LILLE ØYUNGEN, LILLE TROLLBOTN, STORE OG LILLE BOTNAN, BJØRFARVATNET, SANDVATNET I SANDVASSLIA, LANGVATNA I SANDVASSLIA, SÆTERLANGVATNET, SANDVATNET I OKSVOLLAN, OKSVATNET, ØYENSKAVELTJØNNA, URDTJØNNA, GODVATNET, STOR BLÅVATNET, RØRVATNET, SØRTJØNNA, SMÅTJØRNIN, GILTEN, KALLHAMMERVATNA, ØVRE MØLNÅVATNET, ROGNLITJØNNA, HORNBURU, STOR IGLEN, LANGVATNET I SKATLANDSTRANDA, DALTJØNNA, GILTEN.
I de restrerende vatna er det FORBUDT å fiske med garn og oter.

NB! Stor Øyungen er grensevatn. Det som er nedenfor holmspissen – Buktafossen er privat.

Garnbegrensning pr. båt. 10 garn pr. båt.

På grunn av til dels overbefolket vatn med mye små fisk, er det påbudt å bruke småmaska garn (26 omf/24 mm eller mindre). Garna skal være merket med eierens navn og garnstørrelse.

KAST IKKE FISKEAVFALL I VATNA! (Graves ned).