Verdalskortet for innlandsfiske i Verdal

Verdalskortet for innlandsfiske i Verdal gjelder for Statsallmenningene i Verdal og Værdalsbrukets grunn, unntatt område Vera.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Verdal fjellstyre

99241700

verdal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gir tllatelse til sportsfiske med stang, isfiske,oterfikse og garn i alle vatn og vassdrag på Værdalsbruket og Statsallmenningene i Verdal.

Utvidet garnfiske i henhold til "Fiskeregler" er tillatt i følgende vatn:

Grønningen, Breivatnet i Inn, Godbekktjern, Innsvatnet, Skillevatnet, Martintjern, Kvernsjøen, Fagerlitjernene i Kverndal,Holmlitjern, Vetringen, Fiskløysingen i Malså, Høysjøen, Mevatna, Fånettvatnet, Nordre og søndre Rollsjø, Breivatnet i Leksdal,del av Leklemsvatnet, Storbellingen, Ottmotjønna, Kjesbuvatnet, Kråksjøen og Sulsjøene.

I øvrige vatn og vassdrag er max 1- ett garn pr kort.

 

I Grønningen er fisketid med garn begrenset til august måned og max 3 - tre garn pr kort, og minumum maskevidde 32 mm.

I Grønningen er det forbudt å sette garn nærmere enn 100 meter fra utløpet og i Glunka.

I Breivatn i Inn er max 3 - tre garn pr kort.


Med nevte unntak for Grønningen er generelt største tillatte maskevidde på garn er 26 mm (24 omfar)
Utenom Grønningen og Breivatn er det i de øvrige vatn hvor garnfiske er tillatt ingen begrensing i antall garn pr. kort.
All faststående redskap skal etterses min. 2 ganger i døgnet.

 

Fiskebestand

Ørret er den dominerende arten. Røye finnes i Innsvatn, Godbekktjern, Høysjøen,Kvernsjøen og noen andre mindre vatn. Lake og ørekyt finnes i Innsvatnet.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekortet må kunne fremvises ved fiske.

Lakseførende vatn og vassdrag inngår ikke fiskekortet ( til og med Kløfåsfossen i Helgåa og Dillfossen i Inna)

Fiskekortet gjelder ikke for området Vera.

I Grønningen er fiske med faststående redskap forbudt, unntatt i august måned. Minste tillatte maskevidde på garn er 32 mm og max. tillatt med 3 garn pr. kort. Garnfiske nærmere utløpet enn 100 m og i elva Glunka er totalforbudt.

I Breivatn i Inn er max tillatt 3 garn pr. kort.

I Høysjøen skal garn settes på minimum 3 meters dybde.

Største tillate maskevidde er 26 mm (24 omfar) . unntatt Grønningen.

I Vatn med røye er teinefiske tillatt.

Pris for Ungdom som er  16 og 17 år får kort til halv pris. Barn under 16 år fisker gratis med stang.

Offenltlige lover og regler må følges

 

 

Gode fisketips

Mange lett tilgjengelig vatn og tjern i Inn statsallmenning. Høysjøen og Kjesbuvatn har også lett adkomst.