Fiske i Dovrefjell og Grimsdal statsallmenninger

Fine fiskemuligheter i flotte omgivelser. Rondane, Dovre,Dovrefjell, Sunndalsfjella, Grimsdalen, Dørålen, Hjerkinn utmål og Fokstugu utmål.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Dovre fjellstyre

900 14 129 / 902 24 569

dovre@fjellstyrene.no

Video

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Ordningen med refusjon av 200,- kr ved innlevering av fangstrapport for sesongkort ved årsslutt er avviklet fra 31.12.20. Prisen på sesongkortene er redusert med 200 kr fra samme dato. Vi oppfordrer fortsatt til fangstrapportering! Rapport leveres via Dovre fjellstyres salgssider på www.inatur.no under Fangstrapportering. Lokalt kjøpte kort kan utfylles med fangstrapport og sendes Dovre Fjellstyre. Fiskekortet gjelder på all statsgrunn i Dovre samt de private vatna Ryddølstjønn, fiskedam ved Vegaskillet (Grimsdalsvegen) og Langtjønn (Joramo B.alm). Det selges også et fiskekort (Snøhettakortet) som gjelder i flere kommuner i Dovrefjell/Snøhettaområdet. Ved en del av vatna er det lagt ut båter som kan leies eller lånes under fisket. 

Fiskeregler

Kjøper av fiskekort plikter å gjøre seg kjent med reglene for fiske i Statsallmenningene Dovre. Disse finnes vedlagt i Fiskefolder 2024.

Andre aktuelle tilbud