Fiske i Dovrefjell og Grimsdal statsallmenninger

Fine fiskemuligheter i flotte omgivelser. Rondane, Dovre,Dovrefjell, Sunndalsfjella, Grimsdalen, Dørålen, Hjerkinn utmål og Fokstugu utmål.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Dovre fjellstyre

958 02 407 / 905 03 035

dovre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

PÅ SESONGKORT REFUNDERES kr 200,- ved innlevering av fangstrapport innen 31/12. Rapport leveres via Dovre fjellstyres salgssider på www.inatur.no under Fangstrapportering. Lokalt kjøpte kort kan utfylles med fangstrapport og sendes Dovre Fjellstyre. Fiskekortet gjelder på all statsgrunn i Dovre samt de private vatna Ryddølstjønn, fiskedam ved Vegaskillet (Grimsdalsvegen) og Langtjønn (Joramo B.alm). Det selges også et fiskekort (Snøhettakortet) som gjelder i flere kommuner i Dovrefjell/Snøhettaområdet. Ved en del av vatna er det lagt ut båter som kan leies eller lånes under fisket. 

Fiskeregler

Fiskereglene skal leses. Disse finnes vedlagt i tilbudet.

Vedlagte filer