Fiskekort - 100 tjønner og vatn i Meldal

Velkommen til fiske i ca. 100 tjønner og vatn i Meldal. Fra Meldal har du også en flott inngangsport til Trollheimen.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Trondheim, kjør om Orkanger og følg Rv. 700 til Meldal.
Kommer du sørfra, ta av E6 ved Berkåk og følg Rv. 700 til Meldal.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Meldal Grunneierlag

91809612

post@meldalgrunneierlag.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Det dominerende fiskeslaget er ørret, men flere vann har også røye i tillegg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Snaufjell og skogsmark.

Fiskeregler

Personer under 16 år fisker gratis etter innlandsfisk. 
Overbyggingskortet dekker sone 1,3,5,6,og 8 på kartet som er knyttet til fiskekorttet.
Fisker plikter å gjøre seg kjent med hvilke vatn som IKKE inngår i fellesfiskekortet, se vedlagte fiskekart.

Fiskekortene gjelder fiske med stang snøre og oter.
Garnfiske er ikke med  og må avtales direkte med grunneie
I de vatna det ikke er fiskekortsalg må en ha grunneiers tillatelse før eventuelt fiske tar til. 

 

Andre aktuelle tilbud