Fiske i Dalsida og Lordalen statsallmenning

Lesja fjellstyre har ca. 230 fiskevatn og ca. 180 km med elver og bekker med fisk. I alle vann, elver og bekker med fisk er det ørret.

Arter

 • Ørret
 • Røye
 • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lesja fjellstyre

91005169

lesja@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Lesja fjellstyre har ca. 230 fiskevatn og ca. 180 km med elver og bekker med fisk. I alle vann, elver og bekker med fisk er det ørret. I Aursjø-magasinet, Vangsvatn og Vangstjønn er det også harr. I Flisarvatn, Trælen og Sjongsvatn er det røye i tillegg til ørret.

Isfiske er tillatt på alle vann, med unntak av Aursjøbassenget, Fillingtjønn, Stor Strålsjøen, Heimtjønnene, Veslguttjønn og Fauttjønn.

 

Fiskekortet gjelder for begge statsallmenningene.

Fiskekort kan kjøpes via SMS, Inatur.no, dagligvarebutikkene i Lesja, Sjongsvangen og Hydro Texaco Bjorli. 

NB! Store deler av området fiskekortet gjelder har lite eller ingen mobildekning. Dette kan være greit å tenke på hvis man ønsker å sjekke forhold før man kjøper kort.

 

Fiskebestand 
Det er bra med ørret i alle vann. Noen vann har i tillegg harr og røye. Bra harrfiske i Aursjøen med sidevassdrag, Vangstjønn og Vangsvatnet.

 

Fisketips 
Gode stangfiskeområder: Vangsfjellet, Tverråbotten, Jore elv.
For barnefamilier er det flere vann langs veien innover Dalsida st.alm.

Det er åpnet for garnfiske på en rekke vann, også for utenbygdsboende. Benytt anledningen og lei ei hytte av oss med båt og garn for å sikre deg fjellørret til vinteren. 

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Se oversikt over hytter og buer på hjemmesida til Lesja fjellstyre. 

 

 

Fiskeregler

Generelle regler

 • Fiskereglene skal tas med sammen med fiskekortet.
 • Innenbygds og utenbygds kan fiske med stang og oter i alle vann. Utenbygds kan fiske med garn i enkelte vann. Se fiskereglene pkt. 9.
 • Barn og ungdom under 16 år har rett til gratis fiske med stang (håndsnøre) og oter.
 • Barn og ungdom under 20 år har tilbud om gratis fiske med stang (håndsnøre) og oter.
 • Fullstendige fiskeregler finner du HER

 

ISFISKE

Isfiske er tillatt på alle vann, med unntak av:

 

 • Aursjøbassenget
 • Fillingtjønn
 • Stor Strålsjøen
 • Heimtjønnene
 • Veslguttjønn
 • Fauttjønn

 

Med isfiske menes fiske med håndsnøre, med pilk eller agn. Det er tillatt å sette ut kroker for fangst over natta. Isfiskeredskap som er satt ut, skal ettersees minst 2 ganger om dagen.

 

Fangstrapport

Veibeskrivelse

Bilveiene inn i statsallmenningene er bomveier med betaling av bombillett. Bomveiene blir vanligvis ikke brøytet om vinteren. 
I vinterferien og påska blir veien innover Dalsida statsallmenning brøytet til Kvitkrysset ved sørenden av Gautsjøen, og veien innover 
Lordalen statsallmenning kan bli brøytet til Storsetre.

Andre aktuelle tilbud