Ørretfiske i Klæbu - Selbusjøen.

Klæbu Grunneierlag tilbyr fiskekort for innlandsfiske i Selbusjøen

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Røye
  • Lake

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kontakt oss

Klæbu Grunneierlag SA

99441748

khjelli@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Klæbu Grunneierlag tilbyr fiskekort på 3 soner i Klæbu samt samlekort for alle våre soner.

Sesongkort på de enkelte soner er tatt bort fra i år og prisene på kort er satt noe ned i forhold til fjoråret.

 

Generell beskrivelse

Selbusjøen er fiske i Klæbus del av den 3 mil lange Selbusjøen. Parkering ved Brøttem eller Teigen. 

 

Fiskebestand 

Selbusjøen var tidligere kjent for sitt nærmest eventyrlige røyefiske, men bestanden er i dag lavere på grunn av regulering og utsetting av krepsdyret mysis relicta på 70 tallet. Men det er absolutt muligheter til å få fisk i sjøen. 

 

 

 

Fiskeregler

 

Generelle regler 

Det er innført gytefredning i Nidelva fra 15.9-15.11 hvor fiske ikke er tillatt.

Det er innført en baglimit i elva på 5 fisk pr døgn.
Kun en fiskestang pr person.

Oterfiske er ikke tillatt i Nidelva.

Vær nøye med å tørke båter, redskap og annet utstyr brukt i andre vassdrag. Helst desinfiseres.

Personer under 16 år fisker gratis.

 

 

 

 

 

Gode fisketips

Fisketips

Mange fisker med flue, men også mark og sluk brukes. I Selbusjøen er det i tillegg tillatt å fiske med oter, og egne kort for garnfiske.