Ørretfiske i Jølstravatnet, Jølstra (ikkje lakseførande delen) og Stardalselva.

Kortet gjelder for Jølstravatnet, elva Jølstra (den ikkje lakseførande delen frå Stakaldefossen og oppover) og Stardalselva. Jølstra:15/4 - 1/10, Stardalselva:1/1 - 15/9, Jølstravatnet:1/1 - 31/12.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Jølster Jakt og Fiskelag

97063034

post@jolstraaure.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Jølstravatnet er kjent som eit av Noregs beste fiskevatn! Rekorden på stang har Sverre Amundsen frå då han tok ein storaure på 12,1 kg på sluk våren 1996. 

Jølster er delt opp i 4 soner, men frå 2013 kan du kjøpe eit kort for heile Jølster, prisen kr. 120,- og oppover. Det er eit fiskekort for alt sportsfiske, ikkje garn. 

Fiskekorta kan ein kjøpe hjå turistvertar/forretningar/ bensinstasjonar i kommunen.

Fiskebestand 
Ørret

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Jølster i Sogn og Fjordane

Fiskeregler

Generelle regler 
Fiske med stong og kastesnøre er tillate heile året, utanom i tilløpselvane til Jølstravatnet der fisket er tillate 1. januar - 15. september og i utløpselva der fisket er tillate 15. april - 1. oktober.
Fiske med oter og djuprigg er tillate 1. juni – 10. august.

Det kan berre nyttast 1 oter per person og maksimalt 2 otrar per båt. Kvar oter kan ha opptil 10 fluger/evt. spinnarar e.l. 

Gode fisketips