Flotte fiskevann på Kvaløya - Tromsø.

Variert terreng med mange fine fiskevann, like ved Tromsø by

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Kvaløya Nordre Grunneiarlag

Einar B

97016220

ebrendel@online.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Kvaløya Nordre Grunneierlag er et grunneierlag som har drevet forvaltning av vilt, og tilrettelegging for jakt og fiske i over 60 år.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på dine erfaringer via vår webside www.kng.no

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Kvaløya Nordre Grunneiarlag er et av de største grunneierlagene i Tromsø kommune, med en medlemsmasse på rundt 100 grunneiere.
Arealet som disponeres er på rundt 200.000 dekar. 
Vi har et flott og variert terreng med mange fine fiskevann.
Avstanden fra Tromsø er bare i overkant 1 mil

Generell beskrivelse
Det er mange fine fiskevann i området, og fisk er det stort sett i de fleste av vannene.
Det finns både fjellvann og skogstjern med forskjellig størrelse på fisken.

Fiskebestand 
Varierende bestander av ørret og litt røye.
Se fiskeinfo vedlagt fiskekortene for mer informasjon.

Fisketips 
Sluk, mark og flue.
Se forøvrig fiskeinfo vedlagt fiskekortene for mer informasjon.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Kvaløya Nordre Grunneiarlag ligger på nordvestsiden av Tromsø by.
Bjørkeskog og snaufjell med innslag av myrområder.

Fiskeregler

Generelle regler 
Personer inntil 16 år fisker gratis. 

 

Lomvannet og Stakkedalsvannet i Kvaløyvåg og Rakfjordvannet er unntatt fra fiskeområdet
Garnfiske og oterfiske er forbudt i grunneierlagets område.


Her er noen viktige momenter vi håper du følger i vårt område.
Når du ferdes i terrenget håper vi at du gjør det med omtanke. 
-Ikke brekk greiner av friske trær.
-Gjør ikke opp bål i terrenget uten at du er sikker på at det ikke gjør skade, og slukk godt etter deg.

 Husk å ta med engangsgrill og annet søppel ned igjen.
-Du er velkommen med hund, men husk at det finns både ville og tamme dyr som kanskje ikke du ser, men som din hund kan oppdage.
-Vær oppmerksom under elgjakta slik at du ikke er til hinder for jakta, men kler deg slik at jaktlaget blir oppmerksom på deg.

 

Veibeskrivelse

Fra Tromsø sentrum, kjører du via Tromsø Lufthavn over brua til Kvaløysletta. Her tar du til høyre, og følger Riksveg 863 mot Kvalsund og Kvaløyvåg. Etter noen kilometer kan du ta av til venstre opp Finnvikdalen om du ønsker å kjøre mot Lyfjord eller Skulsfjord.

Husk at Rakfjordvannet ikke lenger disponeres av KNG

Gode fisketips

Du finner litt info om noen av vannene på www.kng.no

Andre aktuelle tilbud