Fiske i Jørstadelva - storørretens rike.

Fisket foregår, med noen unntak, fra Kleivfossen til elvas utløp, en strekning på ca 9 km. Høst og vår går det storørret opp i elva, og den største fisken som er tatt i nyere tid er på 12,2 kg.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Jørstadelva Elveierlag

Tom Erik Saur

93413328

te_saur@hotmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jørstadelva - i storørretens rike.

Fisket foregår fra Kleivfossen til elvas utløp, en strekning på ca 9 km. Høst og vår går det storørret opp i elva, og den største fisken som er tatt i nyere tid er på 12,2 kg. Landskapet elva renner gjennom består både av kulturmark og store områder med mer uberørt mark. Floraen er frodig og artsrik. Flere steder langs elva er det områder med stor rekreasjonsverdi.

Gjennom elveforebygging er forholdene flere steder lagt godt til rette både for fiske og lett adkomst til elva også for folk med større fysiske handikap.
Det er 2 fiskeplasser med asfalterte fiskeramper og gapahuk, og wc.

Vi håper fiskere og andre friluftsfolk finner seg vel til rette i og langs Jørstadelva, og lykke til med fisket.

For mer informasjon se vår hjemmeside
www.jorstadelva.no

eller

Vår facebookside

 

Generell beskrivelse

Ved riksvei 763 sør for Snåsavatnet.

 

Fiskebestand 
Meget god ørretbestand som kommer fra Snåsavatnet.

 

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Jørstadelva ligger i Snåsa Komune i Nord Trøndelag fylke. Elva er en viktig gyteelv for Snåsavatnet som er Norges 6. største innsjø.
Landskapet elva renner gjennom består både av kulturmark og store områder med mer uberørt mark.

Det er mange adkomst muligheter ned til elva.

 

Anbefalte lenker:

Jørstadelva Elveierlag

Fiskeregler

Generelle regler 
Det selges døgnkort, ukekort og sesongkort.

Gjør deg kjent med sonene som er unlatt fiske. Disse er synlige hvis du klikker deg inn på kartet på denne sida, eller du kan bruke dette kartet i google maps.

Fiskekort gjelder for stangfiske med kunstig agn og mark.
Fiskekort medbringes under fiske.
Kortet kan ikke overdras til andre.

Sesongkort gjelder til utgangen av august. Fra 1/9 til 15/9 selges kun døgnkort

Veibeskrivelse

Ta av på riksvei 763 ved Steinkjer. Kjør ca 45 km til du kommer til Jørstad bru.

Veibeskrivelse fra Google Maps