Fiske i Åfjord med Åfjordskortet

Muligheter for fiske i flere vann i Åfjord med ett kort - Åfjordskortet! Et samarbeid mellom Åfjord Utmarkslag og Åfjord Fjellstyre.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Åfjord Utmarksråd

Gunnar Singsaas

91637987

gunnar.singsaas@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Kortet selges som et samarbeid mellom Åfjord Utmarksråd og Åfjord Fjellstyre.

 

50% av inntektene av fiskekortsalget går til Åfjordskortet fiskestellsfond. Her kan en søke om midler til konkrete tiltak i vann som omfattes av Åfjordskortet. Garn, ruser, båt etc som fremmer fiskekvaliteten kan det gitt tilskudd til. Mer om fondet under detaljert beskrivelse, i eget vedlegg.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Muligheter for fiske i flere, lett tilgjengelige vann i Åfjord. Åfjordskortet dekker det meste av kommunen. Kortet gjelder per dato ikke noen vann i "gamle Stoksund" kommune, og gjelder ikke for vassdrag med anadrom laksefisk. Momyrvatnet (eget kortsalg), Trappvatna (eget kortsalg) og Grovlivatnet gjelder ikke.

 

Fiskevatna ligger godt spredt utover hele Åfjord kommune.Teksjøen og Reinsjøen er det mulighet for å leie båt.

Mulighet for å leie Reinsjøbua, Botnstua og Teksjøhytta ved fisketurer. Alle hyttene ligger midt i et idyllisk terreng med mange fine fiskevann, hyttene finner du under Åfjord fjellstyre sine sider på inatur.no. 

 

Dette kortet erstatter tidligere fiskekort for Åfjord fjellstyre og Åfjordskortet. Noe av overskuddet av fiskekortsalget går til kultiveringstiltak og et eget lokalt fiskestellsfond.

 

 

Fiskebestand

Fiskebestanden er varierende i de ulike vatnene. Generellt godt fiske i alle vann.

 

Terrengbeskrivelse

Fra skogkledte områder til høyfjell. Godt utviklet skogsbilveinett. Husk småpenger til bomvei! :) 

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Muligheter for fiske i flere, lett tilgjengelige vann i Åfjord. Åfjordskortet dekker det meste av kommunen, men se vedlegg i dokumentarkiv for beskrivelser av vann som ikke er med i Åfjordskortet. 

 

Fiskevatna ligger godt spredt utover hele Åfjord kommune.Teksjøen og Reinsjøen er det mulighet for å leie båt.

Mulighet for å leie Reinsjøbua, Botnstua og Teksjøhytta ved fisketurer. Alle hyttene ligger midt i et idyllisk terreng med mange fine fiskevann, hyttene finner du under Åfjord fjellstyre sine sider på inatur.no. 

 

I Åfjord er det godt utbygd med campingplasser og campinghytter, hoteller etc. Guide kan ordnes!

 

Dette kortet erstatter tidligere fiskekort for Åfjord fjellstyre og Åfjordskortet.  

 

Fiskebestand

Fiskebestanden er varierende i de ulike vatnene. Generellt godt fiske i alle vann.

 

Terrengbeskrivelse

Fra skogkledte områder til høyfjell. Godt utviklet skogsbilveinett. Husk småpenger til bomvei! :) 

 

Anbefalte lenker

Gode fisketips

Teksjøen (båt og garn tilgjengelig med hytte) på Statsallmenning nord, og Reinsjøen (båt og garn tilgjengelig med hytte) på Statsallmennig sør. Ellers ligger det mange vatn rundt omkring, som vi anbefaler å fiske i. Fjellstyret har også båt i Kastbotnvatnet og i Langvatnet. I Langvatnet drives det for tiden kultiveringsfiske. Gratis garnfiske i Langvatnet (på Nordallmenningen)! Båt , vester og garn i åpent naust!

 

Veinære vann kan være Ugedalsvatnet, Mørrevatnet, Austdalsvatna. Flotte fiskevann i "Storheiområdet" mellom Bjugn og Åfjord.

Andre aktuelle tilbud