Ålen statsallmenning felles kortområde

Tilbudet gjelder for stangfiske i Gauldal, Hersjedal og Holden st.allmenninger som administreres av Ålen fjellstyre. Tilbudet er variert med fisk i alle vann.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Gauldal st.allm: Bomveg mellom Reitan og Stuggudal går gjennom allmenningen.
Hersjedal st.allm: Bomveger fra Hessdalen gjennom Båttjønndalen, sør for Øyungen til Meiåan (inngangsport til Forollhogna nasjonalpark) og inn til Hersjøen.
Holden st.allm. RV 30 fra Røros til Ålen går gjennom nedre deler av allmenningen.
Fjellstyrene selger egne kart over statsallmenningene i Holtålen, ta kontakt med fjellstyrekontoret - alen@fjellstyrene.no

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Ålen fjellstyre

72415577, mob 90920968

alen@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Gauldal st.allm: 196.000 dekar stor allmenning med flere sjøer og mange mindre fiskevann. Lett adkomst
Hersjedal st.allm: 292.000 dekar stor allmenning med 4 sjøer og et utall mindre fiskevann. Lett adkomst.
Holden st.allm: 23.000 dekar stor allmenning med noen mindre fiskevann.
Stangkortene er felles for alle 3 allmenningene. Tilrettelagte gapahuker ved Meiåan og Fjellbekktjønna i Hersjedal statsallmenning. Se forøvrig hjemmesiden fjellstyrene.no/alen for ytterligere informasjon. Handikappfiskeplass ved Langen i Båttjønndalen.

 

Fiskebestand

Ørrett i alle fiskevann samt røye i Riasten, Stor-Øvlingen, Busjøen, Øyungen og Langen. Varierende størrelse,men flere vann med riktig fin fisk.
Ørekyte har spredd seg til Stor-Øvlingen og Riasten i Gauldal st.allm. og i Fordavassdraget i Hersjedal st.allm. Ta forhåndsregler slik at arten ikke spres videre.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Gauldal st.allm. Ligger mellom Ålen og Stuggudalen. Lett fjelltereng med bjørkeskogsbelter i dalene. Tett bjørkeskog rundt Riasten.
Hersjedal st.allm. Ligger sør og vest for Hessdalen. Inngår i Forolhogna nasjonalpark. Variert fjellterreng med større bjørkeskogsbelter i dalene.
Holden st.allm. Ligger vest for RV 30 mellom Ålen og Røros. Lett fjellterreng med bjørkeskog med mot RV 30.

 

Anbefalte lenker

 

Fiskeregler

Viser til egne fiskeregler for statsallmeningene i Holtålen, se vedlagte fil.
Stangfiske hele året. Sesongkortene følger kalenderåret.
Oterfiske for utenbygdsboende er ikke tillatt i følgende vann: Langtjønnan, Meiåtjønnan, 1000-metertjønna, Elgtjønna, Øvre Fjellbekktjønn, Bergtjønna i Gruvdalen, Bergtjønna ved Elgsjøen, tjønnene i Gruvdalen, Øvre og nedre Svarttjønn, Stor-Sandtjønna, Holtålstjønna, Naustertjønna, Juploken, Lille Finnsåtjønna, Storbekklokan, Lille Hovsbekktjønna, Tjønnvolltjønna, Rundhaugtjønna, Menntjønna, Gåstjønna, Søndre Skjellåtjønnan og Vardpiktjønna.

Andre aktuelle tilbud