Felleskortet - Fisking i Valdres

Med felleskortet "Fisking i Valdres" kan du fiske i ca. 70 små og store vatn og elvar i dei 6 Valdreskommunar i perioden 15. juni - 15. august. Se PDF fil for fiskeområdet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Fisking i Valdres

Kenneth Monsen

90921654

kenneth.monsen@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

"Fisking i Valdres" er laga spesielt for deg som er på reise i Valdres og/eller vil fiske i fleire vatn.Med dette kortet kan du fiske i ca 70 lokalitetar fordelt på 6 Valdreskommunar.

Aure er mest vanleg, men det er og abbor i mange vatn. Røye finn ein i nokre få vatn. I nedredel av Begnavassdraget er det og sik.

Alle kommunar i Valdres har fiskevatn som er med i felleskortet Fisking i Valdres.

 

For mer informasjon og detaljert oversikt over områder som dette fiskekortet dekker, se vår hjemmeside Fisking-i-Valdres, eller last ned vedlagte kart.

Fiskeregler

SE VEDLAGTE PDF PLAKAT FOR DETALJERT KART OG FISKEREGLER !

Kjøparar av Fisking i Valdres kortet må forhalde seg til fiskereglane i det vatnet dei fiskar i, (sjå lokale oppslag).
Familiekort gjeld familie med barn inntil 16 år - utanom Øystre og Vestre Slidre statsallmenning.

Felleskortet "Fisking i Valdres" gjelder i perioden 15.juni-15.august

Andre aktuelle tilbud