Innlandsfiske i Namdalen hos Firma Albert Collett

Fiskekort på Firma Albert Colletts eiendommer i Fosnes og Nærøy kommuner i henhold til gjeldende fiskeregler.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Sjøørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Firma Albert Collett UtmarksCompagniet

74287101

firmapost@collett.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

For laks og sjøørret jfr. gjeldende fiskeregler.

Mer detaljert beskrivelse

Det selges eget kort for Spesialsone 1, Salen Sør, som omfatter Saksvatna, Sørvatnet, Tjørnabbtjønna, Indre og Ytre Storengvatn og Skifteshaugtjønna. Se kart her
Fiskeregler skrives ut ved å trykke på linken under "Lenker" "Fiskeregler Firma Albert Collett 2021", og skriv ut.

 

Fiskekortet gjelder for Firma Albert Colletts eiendommer med unntak som er beskrevet i fiskeregler for eiendommen.

 

Vi har tatt bort depositum på alle fiskekort. All fangst skal fortsatt innrapporteres inne 14 dager.

I stedet for ordning med depositum, har vi valgt å gå for premiering av innmeldt fangst som registreres inn innen 14 dager fra fangsttidspunkt.

De som melder inn fangstresultat innen 14 dager, er med i trekning av premier. Fangst registreres på vår nettside

 

Fiskearter: Røye og fjellørret. - I Salsvatn og Skrøvstadvatn går også sjøørret og laks opp.

 

Nyttige linker :

Fiskeregler

Regler skal skrives ut fra vedlagte pdf-fil og følge med fiskekortet.