Fiske i Vulufjell Statsallmenning

Fjellvann og bekker i skjermende omgivelser for vær og vind. Hele statsallmenningen ligger i Rondane Nasjonalpark. Mer info på vår hjemmeside: www.vulufjell-fjellstyre.no

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Fjellstyrene har forvaltet Statsallmenningene i over 100 år. Slik kan kommende generasjoner også få glede og nytte av våre felles naturresurser. Fjelloppsynet er landets eldste oppsynsordning, og er fjellstyrene sine ansatte. Statskog er grunneier, mens fjellstyrene forvalter jakt, fiske og beite. Priser og viktige forvaltningsprinsipper reguleres av Staten gjennom Fjelloven og tilhørende forskrifter.

Kontakt oss

Vulufjell fjellstyre

92226453, 41238073

vulufjell@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Kart

Det er utarbeidet et jakt- og fiskekart for området. Les mer, og bestill ved å trykke her: Jakt- og fiskekart

Fjelloppsynet

Fjelloppsynet er landets eldste oppsynsordning, og ansatt hos fjellstyrene. For å lese mer om Fjelloppsynet sjekk linken under.

Anbefalte lenker

Norges Fjellstyresamband - Fellesorganisasjon for fjellstyrene

Sel Fjellstyre

Fjelloppsynet

Fiskeregler

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud