Fellesfiskekort for Finnemarka

Finnemarka Utmarksråd distribuerer et fellesfiskekort for hele Finnemarka. Dette gir deg fiskemuligheter i alle vann i Finnemarka.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor
  • Røye
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Finnemarka Utmarksråd

Torkel Skoglund

97036320

tsk@statskog.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Finnemarka Utmarksråd ønsker på vegne av Statskog, alle grunneierlag, jeger- og fiskerforeninger samt Drammen sportsfiskere, velkommen til et unikt område med muligheter for fine opplevelser. Inntektene av fellesfiskekortet går tilbake til de respektive foreninger  til kultiveringsarbeide mm. Hele Finnemarka er på 430.000 dekar og i alt finnes det 170 vann som dekkes av felleskortet. Området grenser i nord mot Tyrifjorden, i vest og sør mot Drammensvassdraget og i øst mot Lierdalføret. Personer under 16 år fisker gratis. De over 16 år må løse fiskekort før fisket starter. Felleskortet er et tilbud til de som vil farte litt rundt i hele området og fiske på tvers av de forskjellige fiskekortområdene. Årskort, 3 døgnskort og 1 døgns kort for felleskortet kan også løses her på Inatur. Det anbafales å kjøpe turkartet for Finnemarka i målestokk 1:50.000. Her er det mye generelle opplysninger på baksiden. På framsiden i venstre marg er det listet opp alle vann.

 

Fiskebestand

Fiskebestanden er generelt god, etter at det gjennom mange år er foretatt et kalkingsprogram med helikopter som har gitt svært gode resultater, spesielt i nordområdene. De mest vanlige artene er ørret og abbor. I noen vann finnes sik.

 

Terrenget er variert og en del kupert. Særlig den nordre delen er spesielt naturskjønn, med kronglefuruer,myrer og koller med utsikt. Finnemarka barskogvernområde ligger her med 20.000 dekar vernet skog. Deler av marka har godt utbygd skogsbilveinett. Dette er svært godt egnet for sykkelturer. En får stor rekkevidde.

 

Spesielt for 2020

Med dette fiskekortet kan du også fisk kreps i Blektjern i Drammen sørmark i perioden 14.08.2020 kl. 06.00 til 16.08.2020 kl. 24.00. Barn under 16 år krepser gratis, og trenger derfor ikke fiskekort. Du finner mer informasjon om årets krepsefisket på Blektjern samt hvilke regler som gjelder for krepsingen på hjemmesiden til Drammens Sportsfiskere (https://drammenssportsfiskere.no/ ) og hjemmesiden til Drammen kommune. Krepsing er kun tillatt fra land ved bruk av åtepinne (max. 3 åtepinner pr. person) eller ved plukking i strandsonen. Det er kun lov å høste 30 kreps pr. person pr. døgn. All kreps under minstemålet 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til enden av halen, skal straks settes ut igjen. For nærmere informasjon, se vedlegget som heter "Krepsing i Blektjern".

Fiskeregler

Fiskekort gir rett til sportsfiske i de vann som omfattes av felleskortet. UNNTATT ER ELGTJERN, som ligger rett nordøst for Glitre, merket med nr. 66-67 på turkartet for Finnemarka. De øvrige 169 vann er fiske tillatt hele året. I hele området er fiske fredet i bekker og i en radius påp 50 meter fra bekkeos i perioden 1/10 - 30/11. Fiskekortet gir rett til å fiske med en stang eller et håndsnøre, (herunder pilkefiske.) All annen redskap er forbudt. Fiske med belly-boat, båt eller annen flyteinnretning er forbudt. Der bruk av båt er tillatt vil det være oppslag ved vannet. Fiskeredskapen skal være under oppsyn. Minstemål for fisk er 25 cm. Avvik fra minstemål eller fiskeregler vil være kunngjort ved det enkelte vann. Den enkelte fisker plikter å sette seg inn i de gjeldene regler før fisket starter. HUSK SKOGBRANNFAREN. DET ER FORBUDT Å GJØRE OPP BÅL-ILD I PERIODEN 15.APRIL TOM 15. SEPTEMBER. Rydd opp etter deg og ta med avfall. Det skal være koselig å komme tilbake til et område uten søppel for både deg selv og andre. Fangstrapporter kan legges inn her på inatur.no. Den kan også sendes på e-post til keo@statskog.no. Er det spørsmål kan de også rettes til samme e-post.

Gode fisketips

Tradisjonelt er tiden før sankthans den beste perioden for fiske. Men også i august kan det være bra bett. Det er jo morgen og kveld/natt som er den beste tiden på døgnet, og også i og etter regnevær. Tillatt redskap er fiske med stang fra land med sluk, flue, wobbler,spinner og mark.

Andre aktuelle tilbud