Stangfiske i Ål, Hallingdalselva

Samarbeidsutvalet for Hallingdalselva sel fiskekort for fiske i Nes kommune, Gol kommune og øvre delen av elva i Ål kommune.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Til dalen kan du kome med Bergensbanen eller langs R7. Det er skilta sykkelveg gjennom dalen

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Samarbeidsutvalet for Hallingdalselva

Jens Romslo

90020940

jens.romslo@hti.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Det vert seld fiskekort på det meste av strekninga frå Strandafjorden i Ål til Krøderen i Flå. Elva vekslar mellom stille fjordar og tersklar til stryk og små fossefall. Her kan du kjøpe fiskekort for fiske i Nes kommune, Gol kommune og øvre delen av elva i Ål kommune. For dei andre delane av elva må du kjøpe kort på staden.

 

I Sevrefossen, nordover frå grensa mellom Nes og Flå er det tildels stri elv. Vidare oppover forbi Nesbyen er det fjordsystem med stilleflytande elv. Vidare opp til grensa mellom Gol og Ål vert det meir straumt elv. Ål elvefiskelag byr på vekselvis straum elv og tersklar vestover frå Tingvollfjorden i Torpo til Standafjorden vest for tettstaden Sundre.

 

Fiskebestand

I huvudsak vert det fiska etter ørret. I Nes er det også abbor og sik. Dei siste åra er det tatt gjedde i fjordsystema sør for Nesbyen. Det er på delar av strekninga svært mykje fisk i storleik under 500g. Dette er fin steikefisk og kan gi fine fiskeopplevingar om utstyret er tilpassa fisket. Men det går nokre storruggar på fleire kilo innimellom.
Hausten 2008 vart det konstatert vederbuk i vassdraget. Kor lenge denne har vore her er uvisst, men nokre hevdar at den har vore her lenge, men vorte forveksla med sik. Driftsplana har som mål å gjera elva til ei av Nord-Europas beste ørretelvar.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Elva går langs dalbotnen. Langs elva går R7 og Bergensbanen. På delar av strekningane går det kommunale og private vegar på motsett side av riksvegen. Det vert arbeidd med merking og tilrettelegging av fiskeplassar.

Heile vassdraget er regulert og vasstanden i elva vil variere med kraftproduksjonen. Endringane kan skje raskt så følg med på vatnet sjølv om storfisken lokkar.

Fiskeregler

Fiskekorta gjeld for fiske med ei stang frå land. Hugs å ta omsyn til faren for spreiing av smitte.

Gode fisketips

Elva egnar seg spesielt godt for fiske med mark og flugu. Sluk og spinnar er gode alternativ. Lokale storfiskarar får mykje fisk og legg vekt på rett teknikk. Du kan ikkje nytte same teknikk her som dei du les om frå fisketurar utanlands.

Andre aktuelle tilbud