Stangfiske i Vikerfjell

Vikerfjell byr på 39 flotte vann du kan fiske i. Store vann og små vann. Noen åpne, klare ørretvann på snaufjellet, andre lunere skogsvann i områdene rundt. VELKOMMEN til VIKERFJELL!

Arter

  • Ørret
  • Abbor

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Vikerfjell ligger i Ringerike komune, Vest for Sperillen i Ådal. Du kjører på 1,5 time fra Oslo. E16 mot Fagernes, 3 mil nord for Hønefoss. Da kommer du til Ringmoen og følger skilting mot Viker/Vikerfjell. Velg en av fem forskjellige skogsbilveier opp lia, fra Flaskerud i sør til Elsrud/Skarrud i nord. Alternativ adkomst fra Strømsoddbygda i vest.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Vikerfjell Fisk er organisert av grunneiere i Vestre Ådal, fra Flaskerud i sør til Skarrud i nord. Adkomst fra E16 og F172 via skogsbilveier i Ådal eller fra Strømsoddbygda.

 

Lik oss på

https://www.facebook.com/vikerfjellfisk

Kart:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yN0seyIweaTe7clXJ8h3kjlGAbc&hl=no

 

 

 

Kontakt oss

Vikerfjell fisk

Hjalmar Eide

92401982

fisk@vikerfjell.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Vikerfjell fisk har nå 39 vann du kan fiske i. Vannene på Vikerfjell ligger på rekke og rad innover fjellet.  Dette er fjell- og skogsvann som strekker seg fra Flaskerudsetra i sør til Skalerudåsen i nord og Sandvannet i vest. Vikerfjell Fisk har drevet kulturarbeide siden 1991. Det startet med kalking og kultivering av 12 vann, resten har kommet til etterhvert. De fleste av disse vannene var fisketomme etter mye sur nedbør på 1970-80 tallet. 20-30 vann har blitt kalket jevnlig siden 1985. Ørretbestandet har etterhvert blitt meget god. I flere vann er det også åbbor og noen bekker og småelver har blitt fine gytebekker for ørret.

 

Fiskebestand
Det blir satt ut 2 somrige ørret ca annenhvert år i mange av vannene. Andre vann reproduserer og bør fiskes hardt. Det er tatt ørret opp i 2,5 kg, og mange vann har ørret på over kiloen. I mange vann kan du få ørret som er rød i kjøttet, men også de som er helt hvite inni - i samme vannet. Det er også åbbor i noen vann.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Her kan du fiske i skogsvann eller helt oppe på snaufjellet. Alle vann som omfattes av ordningen med fiskekort skal etterhvert merkes med et navneskilt i marka.

Fiskeregler

Det er tilatt å fiske fra land med stang og pilke vinterstid. Oter og garnfiske er ikke tilatt uten samtykke fra grunneier.

Gode fisketips

Noen vann ligger nær skogsbilvei, mens andre vann er opp til en times gange.