Stangfiske i Vikerfjell

Vikerfjell byr på 39 flotte vann du kan fiske i. Store vann og små vann. Noen åpne, klare ørretvann på snaufjellet, andre lunere skogsvann i områdene rundt. VELKOMMEN til VIKERFJELL!

Arter

 • Ørret
 • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Vikerfjell fisk

Hjalmar Eide

92401982

fisk@vikerfjell.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Vikerfjell Fisk er organisert av grunneiere i Vestre Ådal, fra Flaskerud i sør til Skarrud i nord. Adkomst fra E16 og F172 via skogsbilveier i Ådal eller fra Strømsoddbygda.

 

Lik oss på

https://www.facebook.com/vikerfjellfisk

Kart:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yN0seyIweaTe7clXJ8h3kjlGAbc&hl=no

 

 

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Vikerfjell fisk har nå 39 vann du kan fiske i. Vannene på Vikerfjell ligger på rekke og rad innover fjellet.  Dette er fjell- og skogsvann som strekker seg fra Flaskerudsetra i sør til Skalerudåsen i nord og Sandvannet i vest. Vikerfjell Fisk har drevet kulturarbeide siden 1991. Det startet med kalking og kultivering av 12 vann, resten har kommet til etterhvert. De fleste av disse vannene var fisketomme etter mye sur nedbør på 1970-80 tallet. 20-30 vann har blitt kalket jevnlig siden 1985. Ørretbestandet har etterhvert blitt meget god. I flere vann er det også åbbor og noen bekker og småelver har blitt fine gytebekker for ørret.

 

Fiskebestand
Det blir satt ut 2 somrige ørret ca annenhvert år i mange av vannene. Andre vann reproduserer og bør fiskes hardt. Det er tatt ørret opp i 2,5 kg, og mange vann har ørret på over kiloen. I mange vann kan du få ørret som er rød i kjøttet, men også de som er helt hvite inni - i samme vannet. Det er også åbbor i noen vann.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Her kan du fiske i skogsvann eller helt oppe på snaufjellet. Alle vann som omfattes av ordningen med fiskekort skal etterhvert merkes med et navneskilt i marka.

Fiskeregler

 1. Fiske er tillatt med
  • Sluk
  • Agnfiske med en krok.
  • Fluefiske med opptil 3 fluer.
  • Garn tillates i få, utvalgte vann. Må avtales med grunneier eller Vikerfjell Fisk.
  • Ruse avtales evt med grunneier eller Vikerfjell Fisk.
 2. Vennligst slipp uskadd småaure ut igjen i vannet.
 3. Vis forsiktighet med ild – bruk naturvett.
 4. Parker evt bil så den ikke er til hinder for andre.
 5. Fiske fra båt er ikke tillatt uten avtale med grunneier.
 6. Fredningstid i alle vann 15.9 – 31.10
 7. Den som bryter disse regler vil bli bortvist.

                  SKITT FISKE!

Veibeskrivelse

Vikerfjell ligger i Ringerike komune, Vest for Sperillen i Ådal. Du kjører på 1,5 time fra Oslo. E16 mot Fagernes, 3 mil nord for Hønefoss. Da kommer du til Ringmoen og følger skilting mot Viker/Vikerfjell. Velg en av fem forskjellige skogsbilveier opp lia, fra Flaskerud i sør til Elsrud/Skarrud i nord. Alternativ adkomst fra Strømsoddbygda i vest. Daglig leder: hytteeier og fiskeentusiast Hjalmar Eide

Gode fisketips

Noen vann ligger nær skogsbilvei, mens andre vann er opp til en times gange.

Husk å rapportere fangst så blir du med i trekning av gavekort fiskeutstyr for kr 1000,-