Velkommen til fiske på Blefjell

Fra fisketomme vann til eldorado for sportsfiskere. For få tiår siden fantes det ikke fisk i mange av vanna på det sentrale Blefjell.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Blefjell Fiskeforening

Øyvind Høimyr

90036190

o-hoeim@online.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Blefjell, i skillet mellom Telemark og Buskerud, er et tradisjonelt seterområde med idylliske, gamle seterhus og setervoller. Barskogen trekker seg opp til 750 meter, og det forholdsvis avgrensede høyfjellsmassivet når sitt høyeste punkt på Bletoppen, 1342 meter over havet. På Blefjell lever en liten, stedfast villreinstamme som for tida teller ca 150 dyr. Dyra er et verdifullt element i fjellets fauna og man forsøker å forvalte stammen etter beste evne, blant annet ved å skjerme dem mot forstyrrelser. For sportsfiskeren kan Blefjell by på noe for enhver smak, alt fra idylliske skogstjern med bilvei nesten helt fram til vann i høyfjellet hvor du må regne en 3 timers gangtid før du kan starte fiske.

Du finner sprelsk ørret i krystallklare høyfjellsvann, elver og stryk, og ikke å forglemme de virkelige storfiskene. De er der, bare du finner dem.

 

 

Beliggenhet

Området ved Fagerfjell - Blåberg på Blefjell.

Nytt av året er at Eksund og Bjørvann igjen inngår i Blefjell Fiskeforening

Navn på fiskevanna. Se vedlagte PDF-filer for mer info om hvert enkelt vann og område.

Våtvatnet, Sandvatnet, Mjovatnet, Hoppestadvatnet*, Holmevatnet*, Lislevatnet*, Djupvatnet*, Lauvhaugtjennet*, Djupedalstjennet, Solumsetertjennet*, Hølsetertjennet, Kroktjenn, Femtentjenn, Skjentjenna, Fagerfjelltjenna, Ljøsbuvatna, Langetjenn, Langevatnet (Storevatnet).Bjørvann, Eksund

 

Ørret i alle vann. Vann merket med * har også abbor

Fiskeregler


FRIHET
Frihet og ansvar er samme sak. Det vi opplever blir vårt, og det som er vårt, vil vi jo gjerne ta vare på. Følelsen av frihet, spenning og ro forutsetter at alle som ferdes i naturen følger visse selvinnlysende regler for oppførsel.
Her er noen stikkord:
- Løs fiskekort, det kommer brukerne til gode
- Kast ikke søppel i naturen
- Vis hensyn ved telting, følg friluftslovens bestemmelser
- Vær forsiktig med bruk av ild av hensyn til brannfare, skog og sårbar natur. Bålbrenning er forbudt i tida 15.april - 15.september
- Forstyrr ikke villrein, ta hensyn til dyre- og plantelivet
- Respekter båndtvangsbestemmelsene
- Spre ikke fiskesykdommer og ørekyt

Veibeskrivelse

40 min kjøring fra Kongsberg, følg skilting Geilo, Flesberg, Fagerfjell