Fiske i Nea, i Selbu kommune

Nea i Selbu tilbyr deg ørretfiske i toppklasse i det som, blant mange fiskere, regnes som en av Europas beste ørretelver. 38 km elvestrekning med et spennende og lett tilgjengelig ørretfiske.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Selbu Utmarksråd

Kristoffer Græsli

95070427

Post@selbuutmark.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Nea Elveeierlag forvalter på vegne av grunneiere fiskeretten i elven Nea. Nea starter i Sylan på Svensk side, og den renner ned gjennom bygdene i Tydal og Selbu og munner ut i Selbusjøen.

 

Fisket administreres av Selbu Utmarksråd.

Selbu Utmarksråd ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.

Fiskekvoter

Det er ikke innført fangsbegrensninger under fiske i Selbu. Det anmodes likevel til måtehold i uttak av stor fisk (over 600g). 

Mer detaljert beskrivelse

Elva Nea starter i Sylane i Tydal og munner ut i Selbusjøen i Tydal. Nea er godt kjent i sportsfiskekretser for sin gode ørretbestand og for mulighetene for å komme i kontakt med virkelig storvokst fisk. Ørret opp mot 2 kilo er ikke uvanlig her men er du riktig heldig kan du også komme borti rugger på 5-6 kilo.

I Nea finner du en stor variasjon av fiskeplasser, alt fra stilleflytende områder, oppbygde terskelhøler, dyprenner, spennende brekk og svinger. Elva byr på lett tilgjengelig fiske med mange merkede adkomstveger og gode parkeringsmuligheter. Det er lagt stor vekt på tilrettelegging langs vassdraget og det er satt opp en rekke gapahuker og rasteplasser langs vassdraget, til bruk for sportsfiskere i elva. Her vil du garantert finne steder som passer for deg og ditt fiske! 

 

Det selges egne fiskekort for Nea Elveierlags område (Neakortet). Selbukortet (felles fiskekort) gjelder også på området. Det er ikke tillatt å benytte oter i Nea.

 

Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen. Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.

 

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

Fiskeregler

Dette fiskekortet gjelder kun for fiske i Nea. NB Oterfiske i Nea er ikke tillatt.

Bruk av båt med motor er ikke lov oppstrøms der hvor Nea går ut i Selbusjøen. 

For de som kjøper fiskekort på Nea Elveeierlag gjelder dette for elvestrekningen fra Kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen.

  • Fisketid hele året unntatt i fredningstid 15. sept- 15.okt.
  • Tillatt fiskeredskap er stang med krokredskap som sluker, spinnere og kroker der mark og magott brukes som agn. (Det er ikke tillatt å bruke annet levende agn enn mark og magott). Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis i perioden 1. januar - 20.august.
  • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
  • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse. 
  • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd i Selbu , tlf 950 70 427 , eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758. 
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse og redskap inndratt. Fiske uten gyldig fiskekort ilegges gebyr.

 


VÆR PÅ VAKT - Stopp spredning av ørekyte

Andre aktuelle tilbud