Fiske i hele Selbu med Selbukortet

Selbukortet er et felles fiskekort for hele Selbu. Elvefiske i Nea, gjedde og storørret i Selbusjøen, 300 spennende små og store vann. Enkelte vann er unntatt, se fiskeguiden for Selbu.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Røye
 • Brunørret
 • Lake

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Selbu Utmarksråd

Kristoffer Græsli

95070427

Post@selbuutmark.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Selbu Utmarksråd er en paraplyorganisasjon for alle utmarkslagene i Selbu kommune.

Selbu Utmarksråd har en viktig rolle i forvaltningen av jakt og fiskeressursene i kommunen og ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.

Fiskekvoter

Selbu kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, 6-7 mil fra Trondheim- og 3 mil fra Trondheim Lufthavn Værnes. Selbu omkranser Selbusjøen med over 300 fiskevatn og store utmarksområder. Flere av fiskemulighetene kan vise til tildels riktig stor fisk. Andre har mye men små fisk. Der vil du imidlertid få stor fangst i antall. Artene er i hovedsak ørret og røye men i Selbusjøen er det også lake og gjedde.

 

Selbukortet - ett felles fiskekort - kan kjøpes og gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu (med noen unntak). 

Det selges også egne fiskekort for de ulike utmarkslagenes områder, da gjeldene kun innenfor det respektive område. 

 

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

 

Det er lagt til rette for turbrukere med gapahuker på flere steder. Disse er til fri benyttelse for alle. Vis hensyn rundt gapahukene og ikke bruk trærne til ved. Vis også aktsomhet ved bruk av bål i terrenget. Det er flere bilveier inn i utmarksområdene og de fleste kan benyttes mot å betale bompenger. 

 

For de som kjøper fiskekort på Nea Elveeierlag gjelder dette for elvestrekningen fra Kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen.

 

Løypeavgift skuter i Selbu

Selbu kommune har løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter i løypenettet.  Løypeavgift kan kjøpes her.

 

 

Overnatting

I Selbu finnes et mangfold i overnattingssteder. For mer info om overnatting kan du se utfyllende informasjon om overnatting på Visitselbu

 

Anbefalte lenker

www.selbutunet.no

www.ostrungenfriluftsleir.no

www.selbucamping.no

www.visitselbu.no

Fishspot

Mer detaljert beskrivelse

Selbu kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, 6-7 mil fra Trondheim- og 3 mil fra Trondheim Lufthavn Værnes. Selbu omkranser Selbusjøen med over 300 fiskevatn og store utmarksområder. Flere av fiskemulighetene kan vise til tildels riktig stor fisk. Andre har mye men små fisk. Der vil du imidlertid få stor fangst i antall. Artene er i hovedsak ørret og røye men i Selbusjøen er det også lake og gjedde.

 

Selbukortet - ett felles fiskekort - kan kjøpes og gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu (med noen unntak). 

Det selges også egne fiskekort for de ulike utmarkslagenes områder, da gjeldene kun innenfor det respektive område. 

 

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

 

Det er lagt til rette for turbrukere med gapahuker på flere steder. Disse er til fri benyttelse for alle. Vis hensyn rundt gapahukene og ikke bruk trærne til ved. Vis også aktsomhet ved bruk av bål i terrenget. Det er flere bilveier inn i utmarksområdene og de fleste kan benyttes mot å betale bompenger. 

 

For de som kjøper fiskekort på Nea Elveeierlag gjelder dette for elvestrekningen fra Kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen.

 

Løypeavgift skuter i Selbu

Selbu kommune har løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter i løypenettet.  Løypeavgift kan kjøpes her.

 

 

Overnatting

I Selbu finnes et mangfold i overnattingssteder. For mer info om overnatting kan du se utfyllende informasjon om overnatting på Visitselbu

 

Anbefalte lenker

www.selbutunet.no

www.ostrungenfriluftsleir.no

www.selbucamping.no

www.visitselbu.no

Fishspot

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for sportsfiske med bruk av stang og oter. Vær oppmerksom på at enkelte vann ikke er en del av fiskekortet. Gjør deg kjent med fiskereglene, og eventuelt andre reguleringer, innen fisket tar til. Se mer informasjon i vår fiskeguide.

 

 • Fisketid hele året, unntatt for Nea og Selbusjøen som hari fredningstid 15. sept- 15.okt.
 • Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
 • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse. 
 • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd i Selbu , tlf 950 70 427 , eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758. Desinfeksjon av utstyr utføres hos Statoil Selbu og Selbusport'n.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Veibeskrivelse

FV 705 går i gjennom dalføret. Fra Røros/Brekken i øst mot Værnes, Stjørdal i vest. Det går også en sommervei (bomvei) fra Holtålen kommune (Gauldalen) over Riastenområdet ned til Stugudal i Tydal. Videre kan du følge FV 705 til Selbu.

Fra Ås i Tydal følger FV 705 langs elva Nea nedover Neadalen til Selbu.

Gode fisketips

Selbusjøen og Nea er trolig fiskemuligheter de fleste har hørt om. Ut over dette  bør lokaliteter som Langtjønna, Rørtjønna, Østrungen, Vålåtjenna, Drøytjenna, Evsjøen, Rimsjøen, Kroksjøen, Hersjøen, Vitjenna, Børsjøen, Storsjøen, Gråsjøen, Svendalstjenna, og Julsettjønna nevnes som noen gode tips for deg som ikke er kjent fra før.

Andre aktuelle tilbud