Låst

Fiske Ytre Rendalen

Områdene tilbyr fiskere et fiskeeldorado, med varierte fiskeopplevelser. Enkelte steder er det satt opp gapahuker. Skrive ut detaljer kart over området som er vedlagt som en pdf-fil. Velkommen!

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Harr
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Kontakt oss

Rendalen - Fiske i Ytre Rendal

Rolf Brennodden

41433680

rolf.brennodden@ovf.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Innenfor vårt fiskeområde vil du finne mange vann og vassdrag med gode fiskemuligheter. Flere steder er det oppsatt gapahuker som et tilbud til deg som fisker. Her har du gode muligheter for å finne ditt eget lille fiskevann.

I Seljerusttjernet og Rabbtjernet er ikke fiske tillatt.

 

Fisketider

I tjern og innsjøer: Ørreten er fredet f.o.m 15.september t.o.m. 15.november.

I rennende vann: Ørreten er fredet f.o.m 1.september t.o.m. 20.mai.

Spesielt for Mistra: Ørreten er fredet nedenfor Nydammen f.o.m. 20.august.

 

Fiskebestand
Fiskebestanden vil variere mye fra vann til vann. Elva Mistra er kjent for sin store ørret, og i flere vann kan du få røye av god kvalitet.

Minstemål ørret: Mistra 25 cm. Storsjøen 50 cm.

 

Fisketips
Mange av vannene har fin ørret, og der kan både flue, mark og sluk være det som skal til for å sørge for en påfølgende fiskemiddag. I Veksen og Søndre Valsjøen er pilking etter røye veldig populært. Men, det finnes ingen fasit, så det er bare å prøve seg frem. Lykke til!

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Fiskeområdet ligger i Rendalen fra foten av Sølenfjellet og sørover. Området dekkes av kartene 1918-I Rendalen, 1918-II Storsjøen, 1918-III Koppang, 1918-IV Hanestad, 2018-III Elvdalen og 2018-IV Isteren.

 

Fiskeregler

Fisketider:

Tjern og innsjøer: Ørret er fredet i perioden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november.

Rennende vann: Alt fiske et forbudt i perioden f.o.m. 1.januar t.o.m. 20.mai. Ørret er også fredet i perioden f.o.m. 1.september t.o.m 31.desember.

Tillegg for Mistra: Fra samløpet med Renaelva og opp til Nydammen er ørretfiske åpent f.o.m 21.mai til 19.august. F.o.m  20.august og t.o.m 31.august er det kun åpent for fiske ovenfor Nydammen.

 

Minstemål ørret:

Mistra 25 cm og Storsjøen 50 cm.

 

Garnfiske:

Garnfiske er kun tillat i Storsjøen - må løses eget fiskekort.

 

Oterfiske:

Fiske med oter er tillatt i flg.vann: Storsjøen, Lomnessjøen og Fuggsjøen.

 

Bruk av båt mm:

Båt, kano og andre flytemidler er kun tillat i flg. vann: Storsjøen og Lomnessjøen.

 

Redskap:

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekekr og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann.

Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

 

BRUDD PÅ DISSE FISKEREGLENE ER STRAFFBART.

Andre aktuelle tilbud