Fiske i Levanger med felleskortet

Felleskortet omfatter Tomtvatnet, Grønningen, Reinsjøen og deler av Byavatnet, i tilegg til en del mindre vann og storelva i Øvre Forra.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Skogn og Grønnningen allmenninger

41601351

gunnar.pettersen@sgalmenninger.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Kortet gjelder for følgende områder: Statsallmenningene Reinsjø, Grønning,Migen, Ørndal og Lynum. Skogn og Grønningen Almenninger, Frol Bygdealmenning. Reistadbustaden, Tomtvasslia Østre og begge sider av Forra fra Fersoset til Hårskallåa
Området har flere gode fiskevann.

 

Fiskebestand

Fiskebestanden varierer mellom de ulike vann. Noen eksempler er: Tomtvatnet - fin fisk opp til 8-10 hg lett adkomst veg langs vatnet med tilrettelagte plssser. Reinsjøen -fin fisk opp til 5-7 hg. Grønningen - Aktiv fiskekultivering har gitt en fisk av fin kvalitet og opp til 1 kg. Storelva - Varierende kvalitet men det er tatt fisk over 1 kg. Klingertjønna - Småfallen fisk ligger nært vei og er godt egnet for barn.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Området er svært variert fra skogområder i lavlandet til fjellterreng.

Fiskeregler

Betalt fiskekort skal medbringes og på forelangende forevises oppsyn. Kortet gjelder innenfor de begrensninger som til enhver tid framgår av gjeldene lovverk med forskrifter og bestemmelser, herunder "Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

 

Kortet gjelder fiske med stang, håndsnøre, oter og garn.

 

Garnfiskeregler: Fiske med fritt antall garn i alle vatn.  Største tillatte maskevidde 24 mm / 26 omf. Ikke tillatt med garnfiske i Skalltjønna og Davebustadtjønna. For personer som ikke har fylt 16 år er det gratis fiske med stang og håndsnøre.

 

Se tillegsregler for Ekneområdet Sønningen og Byavatnet i filen under. 

Gode fisketips

Øvre Forra/Storelva - Elva er godt egnet til fiske og de øvre deler er med sine strømmer og kulper en drøm for fluefiskere. Elva er en populær padleelv. fisket gjelder begge sider av elva. Fisken er av god kvalitet.
Tomtvatnet - oterfiske, gode fangster og stor fin fisk.