Røye og ørretfiske på Skogsfjordvatn på Ringvassøya i Karlsøy

Ikke tillatt å fiske i vannet i en sone på min. 200 meter fra der elva begynner og oppover i vatnet. Dette gjelder for den tida av året når det ikke er tillatt å fiske laks i elva.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Kjør riksvei 862 fra Tromsø i retning Kvaløya. Etter brua til Kvaløya tar man til høyre i rundkjøringen og fortsetter nordover langs riksvei 863 mot Ringvassøya. Følger veien gjennom tunnelen under Kvaløysund og videre i retning Hansnes. I krysset i Hessfjorden kjører man rett fram mot Skogsfjord og kjører over et fjellparti til man kommer til Grønnliskaret hvor man ser ut over Skogsfjordvatnet. Her kan man parkere for fiske i fjellvannene. Eller man kjører ned mot selve Skogsfjordvatnet.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Skogsfjordvatn Grunneierlag

Jan Lavold

95058391

khlavo@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Skogsfjordvatnet grunneierlag tilbyr ørret og røyefiske i Skogsfjordvatnet og ørretfiske i mindre omkringliggende fjellvann. Fiske kan kombineres med fine turer i variert terreng som byr på fjelltopper som kan bestiges uten klatreutstyr, slettfjell med myrer og vann og besøk/opphold på Ringvassbu turisthytte (ubetjent hytte, Turistforeningen, avd. Tromsø).

 

Fiske kan kombineres med laksefiske (eget grunneierlag), se fiskeregler, og fiske i sjøen ved Skogsfjorden.
Fiskekort kan også kjøpes i ICA-butikken på Hansnes og hos Andresens Vaabenforretning i Storgata i Tromsø.

 

Fiskebestand

Fiskebestanden er hovedsakelig ørret og røye i størrelsesorden 100 til 600g. Men man kan også oppleve større fisk opp mot en kilo.
I fjellvannene er det kun ørret.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Skogsfjordvantnet ligger midt på Ringvassøya med lett tilgjenglighet fra vei i bygda. Ellers har vannet med sin størrelse kilometer med strandlinje som kun nås til fots eller med båt.
Fjellvannene ligger i lett tilgjenglig terreng i en avstand på 30 til 120 minutter. Området lokker også med fine fjellturer.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Døgnkort gir rett til å fiske med håndsnøre eller stang fra land eller båt.

 

Bruk av båt

Ved bruk av båt må grunneier kontaktes for å avtale utlegging av båt. Korttype gjelder også for isfiske.

 

Det er ikke lov å fiske med oter eller garn.

I fjellvannene er det ikke tillatt å fiske fra båt, eller med oter.

 

Fiskeravgift

Siden Skogsfjordvatnet er et vann med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) sier regelverket at fangst av disse artene skal slippes tilbake i vannet. Det må av samme grunn betales fiskeravgift til Staten ved fiske i Skogsfjordvatn. Dette gjelder ikke for fiske i fjellvannene.
Barn under 16 år fisker gratis. Ved isfiske er det kun et snøre pr kort.

 

Rapporteringsplikt

«Skogsfjordvatn har anadrome fiskeslag. De som får laks, sjøørret eller sjørøye i Skogsfjordvatnet plikter å rapportere slik fangst. Dette kan gjøre pr. sms eller telefon til grunneierlaget: 97501095 el. 95058391».

 

Ikke tillatt å fiske i vannet i en sone på min. 200 meter fra der elva begynner og oppover i vatnet. Dette gjelder for den tida av året når det ikke er tillatt å fiske laks i elva.

Dette i samsvar med Forskrift om fiske i vassdrag i Troms § 3

Gode fisketips

Isfiske er en populær fiskeform og fjellvannene er lett tilgjenglig.
Det fiskes både med mark, flue og sluk. Dorging med sluk kan gi storfisk.