Fiske i Snåsa hos Snåsa fjellstyre

Snåsa fjellstyre ønsker velkommen til fiske i unik fjellnatur. Fiskehistorene herfra lyder som et eventyr. Med ett enkelt fiskekort kan du fiske på all statsallmenning i Snåsa over 2000 vatn!

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Snåsa fjellstyre

46899771

snasa@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Se vedlagte fiskeregler,  kap III, kap. IV punkt 2 og kap. V

Mer detaljert beskrivelse

Mellom de mange fjell og høydedrag vil du ofte se at det blinker fra en krusende blå vannoverflate. Snåsa har store muligheter for alle kategorier av fiskere. Området er stort og variert og rommer svært mange vann og lange elvestrekninger. Ørret er den vanligste fiskearten i Snåsafjella, men i en del vann finnes også røye og noen steder vil du kunne få lake på kroken.

Mange av Snåsa fjellstyrets utleiehytter ligger veldig fint i terrenget i forhold til fiske. 

På heimesida vår finner du også mer informasjon om våre tilbud.Vi har også kortsalg via sms. Dersom du får lyst til å kjøpe fiskekort når du allerede er til fjells kan du enkelt kjøpe kort via sms, veiledning finner du på infotavler rundt om i allmenningen.

 

Fiskebestand

Ørret fins i de fleste fjellvatn, mens røye og lake finnes i noen enkelte områder. Fisken i fjellvatna er generelt i god kondisjon. Det er tatt ørret på 5-6 kg i noen av de største fjellvatna.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

De over 2000 fiskevatna ligger i vakre fjell mellom Snåsavatnet, Lierne og Sverige. I tillegg kommer Bangsjøområde nord for Snåsavatnet. Fiskevatna ligger spredt utover i allmenningene, fra myrtjern nede i skogkledde dalbotner, til klare dype fjellvatn i høgfjellet.

 

Båtleie

Det er muligheter for leie av båt i enkelte vatn.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for alle vann i Statsallmenningene i Snåsa.

 

Eieren av fiskekort skal ha lest, forstått og skrevet ut fiskereglene som finnes i tilbudet. Fiskereglene skal følge med fiskekortet i utøvelsen av fiske.

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske.

 

Familiekortet gjelder for samboere/ektefeller. Det gjelder også for deres barn under 20 år dersom de skal fiske med oter og garn.

Veibeskrivelse

For å komme til statsalmenningene i Snåsa, kan en ta av E6 ved Vegset, eller følge riksveg 763 fra Steinkjer. Roktdal og Grønnings område nåes ved å ta av 763 på Jørstad i retning Imsdalen. For å komme til de østre områdene, Lurudalen og Storåsen, følges veien fra Snåsa sentrum til Agle og følger skilting derfra. For å komme til Bangsjøene går det skogsbilvei fra riksv. 17(Namsos), i retning Bangdalen.

Gode fisketips

Noen vann har jevnlige besøk av sportsfiskere, men her finnes også mange vann som du kan ha helt for deg selv i flere døgn. Storfisk kan fås i de fleste vann, men fiskens snittstørrelse vil variere mellom ulike vann. Normalt vil det være slik at desto høyere opp i fjellet du kommer, desto større er sjansene for å få jevn stor fisk. Om du er på jakt etter storfisk vil du ha gode muligheter for å finne ditt "hemmelige vann" her i Snåsafjella. Et tips er å oppsøke noen av de små vatna uten navn på kartet. Snåsa fjellstyret drev i mange år aktivt med utsetting av ørretyngel, og det ble da satt fisk i mange små fjelltjønner. Her har du virkelig sjansen til å treffe på noen virkelige sværinger!

Skal du ta med minstemann på fisketur, vil dere trives ved et av flere tjern og sjøer med en tett fiskebestand. Om fisken er litt småfallen, så kompenseres det ved at man ofte får et større antall. Flere vann ligger nært/ved bilveg slik at turen dit ikke blir for anstrengende.

Andre aktuelle tilbud