Fiske i Engerdal kommune

Prøv fiskelykken i Femundens villmark. Fiskekortet gjelder hele Engerdal kommune med unntak av Isteren, Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hundsjøen og Store Hyllsjøen.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Sik
 • Harr
 • Lake

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Engerdal fjellstyre forvalter Norges største statsallmenning. Tilrettelegging for fiske og fisketurisme er en svært viktig del av vårt arbeid. Fjellstyret har seks ansatte.  

Kontakt oss

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning i deler av fiskeområdet. Se fiskeregler for mer informasjon

Mer detaljert beskrivelse

Femund Engerdal er viden kjent for sitt gode fiske og særegne landskap. På statsallmenningen og det private området sør i kommunen finnes 900 sjøer, tjern, bekker, elver og åer. Du finner neppe et bedre og mer allsidig fiskeprodukt i innlandet.

Femund Engerdal har et særegent landskapsbilde med krokete fururagger, blokkrike morenerygger og utallige sjøer og tjern. Femunden, Sølentoppen og Femundselva er kjente landskapselementer. Femund Engerdal ligger inn mot svenskegrensa mellom Trysil og Røros.

 

Fiskebestand

Femund Engerdal har fra naturens side en variert vassdragsnatur og et allsidig fiskeprodukt. Her er det både stor ørret, røye, harr, gjedde, abbor, sik og stor lake. Fjellstyret driver en aktiv tilrettelegging for fiske med blant annet kultivering av fiskevann, omfattende kalking og også fiskeutsettinger i vann som ikke reproduserer.

 

Se vår hjemmeside Engerdal Fjellstyre for mer info samt oppdaterte fangstrapporter.

 

Andre nyttige linker :

Fiskeregler

Generelle regler

Fiskekort gjelder for hele Engerdal kommune, med unntak av Isteren, Ormsjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hyllsjøen og Store Hundsjøen (se fiskeguide). Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

Familiekortet gjelder ektefeller/samboere og barn mellom 16 og 20 år.

 

Tillatte fiskeredskaper:

 • Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang, og inntil tre pilkestikker under isfiske, men da forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Bruk av oter tillates i Femund og Engersjøen. Ved dorging tillates maks 6 stenger/sluker pr båt i Engersjøen og Femund, og 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen, Drevsjøen og Vurrusjøen.


Fangstbegrensinger (gjelder ikke barn u/16 år):

 • I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm.
 • I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn.
 • I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2 ørreter over størstemålet pr døgn.
 • I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
 • I Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
 • I sjøene Drevsjøen og Vurrusjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.


Fredningstid:

 • I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden 01. september - 15. november. Unntatt er Femundselva hvor fiske er tillatt hele denne perioden, og Gløta, Isterfossen og Sømåa, hvor fiske etter harr er tillatt denne perioden. Husk stangfiskeforbud i Gløta, Isterfossen og Femundselva om våren (15. mars - 15. mai) for å verne om elvens bestand av stor, stasjonær ørret.


Rene fluefiskesoner:

 • Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen, Galtstrømmen, Galthue og Engeråa er kun tradisjonelt fluefiske tillatt.

 

Se utfyllende fiskeregler i lenken nedenfor

Vedlagte filer

Gode fisketips

Engeråa: Erling Sands og Torill Kolbus favorittelv. Fluefiskesone Kansbekken - Engersjøen.

 

Isterfossen og Galtsjøen: Viden kjent for fluefiske etter stor sik og stor harr. Egne fluefiskesoner i Isterfossen, Galtstrømmen og Galthodet.

 

Femundselva: Vakker elv med fine bestander av ørret og harr.

 

Femund og Engersjøen: Trolling etter stor fiskespisende ørret.

 

Femundsmarka: Røavassdraget og Grøtåa trenger ingen presentasjon. Stor ørret, harr og røye.

 

Rødalen: En ørretperle nord for Lillerøåsen.

 

Sømåa og Sømåkvolvet: Sømåa byr på bra harrfiske med muligheter for virkelig storørret på sensommeren. Kvolvets tjern har ørret og røye.

 

Vurrusjøen, Drevsjøen og Sørsjøen: Stor gjedde! Maksmål på 85 cm.

 

Jyltingsmarka: Bra fiske etter stor harr og abbor i samtlige vann.

 

Sorken - Elgå: Mange vann med fin røye og ørret som Volsjøen, Kjerrtjønna, Flåtesjøen og Skogtjønna.

Andre aktuelle tilbud