Fiske etter storørret og andre fiskeslag i Eikeren

Eikeren er en innsjø som er kjent for sin storørretstamme som blir over 10 kg. Innsjøen rommer også 12 andre fiskeslag.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik
  • Karpefisk
  • Andre

Beliggenhet

Kontakt selger

Eikern Fiskevernforening

00000000

eikern@eikernfiskevern-forening.net

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Eikeren eller Eikern som mange både sier og skriver er en innsjø på 25,95 km2 areal med et største dyp på 156 m – middeldyp på 94,4 m.
Eikern er en relativ dyp innsjø med meget rent og klart vann,
og er kjent som en av Østlandets minst forurensede innsjøer – der råvannet benyttes som drikkevann.
Dette er en spennende innsjø og fiske i både fra lands og i fra båt, og Eikern Fiskevernforening drifter en båtrampe i Sandsbukta hvor det er muligheter å få satt ut og tatt opp båt.

 

Fiskebestand

Eikern har 13 forskjellige fiskeslag og har gode bestander av både ørret, sik, abbor, vederbuk og krøkle.
Ørreten har det blitt drevet kultivering for helt siden 1850 årene.
Mort, stam, gjedde, brasme og ørekyte har middels store bestander.
Trepigget stingsild og ål er i mindre antall, og røye har bare blitt påvist en og annen gang

Innsjøen strekker seg over en lengde på nesten to mil fra Eidsfoss i Holmestrand kommune i Vestfold ogTelemark Fylke i sørøst til Fiskumvannet i Øvre Eiker kommune i Viken i nordvest.

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer info.

Fiskeregler

Fra 2014 er det fritt fiske til og med ut året du fyller 18 år.

Fra og med det året du fyller 19 år må fiskekort løses.Fiskereglene i Eikern!

1.Alt fiske er forbudt fra og med 15.september til og med 15.november.

Garnfiske er dessuten forbudt i tiden fra og med 1.april til og med 31.mai.Garnfiske er grunneierrett.

2.Det er til enhver tid forbudt å nytte disse redskaper eller fangstmetoder:
A.Fiske med stående snøre på isen.
B.Fiske med oter.
C.Fiske med planboard.

3.Fangst av ørret som er under 35cm settes ut igjen.

4.Det er kun tilatt med 4 stenger pr.båt og 1 stk.agn.pr.stang.
Det er tilatt med paravan festet direkte på line mellom stang og agn.

5.Fiskekort må være løst før fiske begynner.

6.Fiskekort må forevises til fiskeoppsyn fra Eikern Fiskevernforening eller Eidsfoss Fisker-og Jegerforening.

Overtredelse av fiskerglene vil føre til politianmeldelse!

-----------------------------------------------------------------------
Eikern har et eget Trollingkortet som kun selges gjennom  Eikern fiskevernforeningens formann eller nestformann.
Dette kortet har noen utvidede fiskeregler og er:

Inntil 10 stenger pr. båt er tillatt.

Planerboard med utlegg max 25 meter fra båtsiden.

Fredningstid: fom. 15.09 / tom. 15.11

Trollingkort gjelder kun for merkede deler på kart.

Pliktig fangst rapportering.