Fiske på Ringvassøy i Soltinddalen

Soltinddalen sameie ønsker deg velkommen til å bruke våre flotte naturområder, som lokker med fine fiskevann og godt jaktterreng.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra flyplassen på Langnes kjører man over brua i retning Kvaløya. Etter brua tar man til høyre i rundkjøriga og fortsetter nordover langs riksvei 862 mot Hansnes (Ringvassøya). Videre i undersjøisk tunnell til Ringvassøya. I krysset i Hessfjord kjører man rett fram mot Skogsfjord. Etter en bratt stigning og et fjellparti møter man krysset til Dåfjord. Derfra er det ca 2 km til man møter første fiskevann i Soltinddalen sameie (Tverrfjellvannet) på høyre side av veien. (Se forøvrig kart over Soltinddalen sameie på hjemmesiden vår, www.daafjord.com)

Om oss

Soltinddalen sameie er et organisert fellesskap mellom diverse grunneiere på gnr. 7 i Dåfjord i Karlsøy kommune.

Kontakt oss

Soltinddalen sameie

Sverre Benum

48110144

sverre.benum@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Soltinddalen sameie forvalter ca 10 fiskevann, her kan b.l.a. nevnes Rundhaugvannet, Grønnlivannet, Tverrfjellvannet, Gamvannet, Svartvannet og Soltindvannet. Fiskekort kan også kjøpes hos SPAR Ringvassøy på Hansnes, Andresens Vaabenforretning i Storgata i Tromsø og Sverre Benum i Dåfjord.

 

Fiskebestand

Fiskebestanden er ørret og størrelsen varierer fra 200-600 gram, men det er ikke uvanlig å få fisk opp mot kiloet. Fine isfiskeforhold om vinteren.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Variert natur med løvskog og snaufjell.
Fiskevannene ligger i lett terreng i en avstand på ca. 15- 40 min gange fra rv. 863. som går rett gjennom sameiet.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Det er tillatt å fiske hele året i samtlige vann og elver.
Fisket gjelder kun stangfiske, 2 stenger pr. person også på isfiske.
Barn under 16 år fisker gratis.


Garnfiske og rusefiske er i utgangspunktet forbudt, også for medlemmer, med mindre dette skjer som ledd i kultivering av fiskebestanden etter bestemmelser fastsatt av styret eller årsmøtet.
Det er ikke tillatt å fiske fra båt.


Fiskekort utstedes på døgn for eksempel fra kl. 1800 5/7 – til kl. 1800 6/7

Gode fisketips

Det fiskes med mark, flue og sluk.