Vakre Sølensjøen og Spekedalen

Vassdraget består av mange elver, vann og sjøer, deriblant den kjente Sølensjøen. Den vakre dalen er en naturperle, omkranset av fjellterreng og fjelltopper. Egner seg ypperlig for padling.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Harr
  • Lake
  • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Spekedalen/Sølendalen Fiskeadministrasjon

004748145474

pal@famhanssen.net

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen. 

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

 

Fishspot.no

 
Information in english:

Fishspot.no/eng

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet. All ørret er fredet fra og med 15. september og ut sesongen.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskesesongen starter når vegen over fjellet er farbar de første dagene på juni.  Fiskekortet gjelder for hovedvassdragene Speka, Speksjøene, Orvsjøen, Sølna, Vesle Sølensjøen, Årevja, Fresartjønna, Svarttjønna, Arasjøen, Sølensjøen, Storhåen, Stenstrømmen, Midthåen,

Syd/øst i Midthåen er det en sone fiskeforbud. 

Søndre Sølna.

 

Vassdraget ligger i Rendalens Østfjell og strekker seg fra Tolga i nord til Engerdal i sør. Vassdraget egner seg ypperlig for padling. Langs vassdraget er det tilrettelagt med gapahuker, ljørbuer og parkeringsplasser. Spesielt godt egnet for familier og vennegjenger

 

De dominerende fiskeartene er ørret, harr, gjedde og abbor. Vannkvalitet, næringstilgang, oppvekst- og gytevilkår er gode. For deler av vassdraget er det utarbeidet stausrapport på fiskebestanden.

 

Familiekort er gyldig til familier med inntil to ungdommer under 18 år. Barn under 16 år fisker gratis.

 

Annen informasjon

Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Husk bestemmelser om båndtvang.  Det er husdyr på beite i området.

 

Fiskeregler

- Fisketid fra isen går til 31.10. 

- All ørret er fredet fra og med 15. september og ut sesongen.  Bortsett fra i Spekesjøene der ørretfiske varer frem til 1. september.

- I Speksjøene er ørret freder fra og med 1. september og ut sesongen.

- Bruk av oter og dreggfisekemed inntil 2 stenger pr. båt er tillatt i Spekesjøene og i Sølensjøen (En oter pr. fiskekort). I Sølensjøen kan eget kort for garn og dreggfiske for mer enn 2 stenger kjøpes på Fiskevollen.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

-Telefon Leder: (0047) 91866870

- Telefon oppsyn Sølensjøen: (0047) 97666438

Veibeskrivelse

Man tar av fra RV 3 og følger FV 30 enten fra Koppang (sørfra) eller fra Tynset (nordfra). Tar av FV 30 i Øvre Rendal for å følge veien over fjellet til Sølensjøen, eller på Elvål og følger FV 665 til Unset. (Kan også følge FV 665 fra Tynset til Unset). Herfra går veien over fjellet til Nordre Sølendalen. Dermed er man på plass i fjellriket og kan orientere seg videre via plakater/brosjyrer.

Gode fisketips

Fiskesesongen starter når vegen over fjellet er farbar de første dagene på juni. De vanligste stangredskapene er mark, sluk og flue.