Fiskekort Blefjell, Nordstul sameie, Notodden kommune

Det tilbys fiskekort for 14 vann i området som også inkluderer vann og tjern i lavereliggende skogområder. Fredningstid fra 1.9.-31.10.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Nordstul Sameie

Jon Olav Brunvatne

91541715

jbrunv@frisurf.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Nordstul sameie omfatter ca 17000 dekar fjell og vidde på Blefjell i Notodden kommune, Telemark. Høyeste punkt i terrenget er på ca 1244 m og laveste del ligger 734 m.o.h. På eiendommen ligger mange vann, de fleste er kalket og kultivert for sportsfiske.

Mot kjøp av fiskekort tilbys stangfiske etter ørret, røye og abbor i et naturskjønt område med god tilgjengelighet.

Fiskebestand

Fiskebestanden i området varierer med gyteforholdene i det enkelte vann. Noen vann har relativt høye bestander av ørret med snittvekt på rundt 150-200 gram, men med innslag av storvokste kannibaler. Andre vann med dårligere gytebetingelser har gjerne snittvekter på 250-350 gram, men men hvor det også er en brukbar forekomst av fisk på en halv til en kilo. Enkelte av vannene har bestander av stor fisk. Det ble i 2011 tatt ørret på over 3 kilo innefor kortets gyldighetsområde.


Området dekker deler av Store Blefjell i Notodden kommune. Fiskekortet dekker alt fra skogstjern 350 m.o.h. til høyfjellsvann 1250 m.o.h.
Sjekk vår hjemmeside under "Lenker" for detaljer

 

Se vår hjemmeside

Fiskeregler

Fiskekortet gir rett til fiske med én stang fra land i perioden 1.mai til 1. September og fiske på isen med håndsnøre fra og med 1.november til 1. mai. Det er montert selvbetjeningskasser for fiskekort på parkeringsplassen i enden av Store-Ble veien og i Helleberggrenda ved RV37.

Veibeskrivelse

Store-Blefjell ved Bolkesjø og skogområdene ved Helleberggrenda/Ormemyr langs RV37 mellom Kongsberg og Rjukan. Adkomst langs RV37 for nedre del av fiskekortområdet, eller opp Store-Bleveien for fjellområdene.

Gode fisketips

Fisket er som regel best fra medio mai til medio august i de lavereliggende områder og fra St.Hans og ut august i høyfjellet. Fine standplasser for fluefiske i de midtre og øvre deler av området. Skogsområdene er best egnet for mark og spinner/slukfiske.