Fiske i Børgefjell på Namsvatn statsallmenning

Store deler av Namsvatn statsallmenning ligger i Børgefjell Nasjonalpark, kjent for sine gode ørretbestander. Fiske i dette området kan by på uforglemmelige opplevelser.

Arter

 • Ørret
 • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Røyrvik fjellstyre

91529350

royrvik@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Til Namsvatn statsallmenning kommer du enklest ved å ta av E6 ved Brekkvasselv eller Namsskogan. Kjør så RV 773 over Steinfjellet til Røyrvik. Veien til Namsvatnet er skiltet, her kan du ta rutebåten over Namsvatnet inn til Børgefjell nasjonalpark.

Alternativt kan du kjøre Hudningsdalen og over til Sverige, ved Stora-Blåsjøen tar du vegen nordover langs Stekenjåkkvegen. Fra denne vegen kan du nå våre østlige områder.

Om selger

Røyrvik fjellstyre forvalter ca. 575.000 dekar i Namsvatn statsallmenning, hvorav 446.000 dekar i ligger i Børgefjell Nasjonalpark. På Namsvatn statsallmenning kan du fiske i 50 fiskevann, som til sammen utgjør 23 000 daa i areal, i tillegg til en samlet elvestrekning på ca. 25 km, hvor det finnes ørret av god kvalitet.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiske i Børgefjell nasjonalpark i Namsvatn Statsallmenning i Røyrvik kommune, helt nord i Trøndelag. Store deler av statsallmenningen ligger innenfor den berømte Børgefjell nasjonalpark. Kjent for sine gode ørretbestander. Fiske i disse områdene kan skape uforglemmelige opplevelser

Namsvatn statsallmenning har ca. 50 fiskevann med totalareal på 23.000 daa og 25 km fiskeelv med ørret for stangfiske. Vi tilbyr fiske med garn i Orvatnet. Namsvatnet er eneste vann med røye. Mange av våre vann ligger i den berømte Børgefjell nasjonalpark

 

 

Fiskebestand 
Gode bestander av ørret i de fleste vann. Områdets kjennetegn er ørret av god størrelse med bra kondisjon.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Namsvatn statsallmenning ligger lengst nord i Røyrvik kommune. Røyrvik kommune er en av Trøndelags nordligste kommuner og grenser til Nordland i nord og Sverige i øst. Store deler av statsallmenningen ligger innenfor Børgefjell nasjonalpark

 

Nyttige lenker:

 

Fiskeregler

 

FISKEREGLER FOR NAMSVATN STATSALLMENNING

 

     I.       ALLMENNE BESTEMMELSER

 1. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder, og å gjøre seg kjent med grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.
 2. Alle som skal drive med fiske skal ha gyldig fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis. Ungdommer under 20 år fisker gratis såfremt de fisker sammen med foreldre med gyldig fiskekort. Den som fisker plikter å vise frem fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.
 3. Som levende agn er det kun tillatt å bruke insekt og magot /meitemark. Annet levende agn er strengt forbudt.
 4. Fiskeren må opptre varsomt i området, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplassen skal forlates ryddet.
 5. Fiskekort refunderes ikke.

     

      II.       BRUKERGRUPPER

 1. Innenbygdsboende er de som siste året har vært og fortsatt er bosatt i området der allmenningen ligger (Røyrvik kommune).
 2. Utenbygdsboende er de som siste året har vært og fortsatt er fast bosatt i Norge, men utenfor allmenningsbygda.
 3. Utlendinger er de som ikke fyller kravene til bosted i punkt 1 eller 2.

 

      III.      SPESIELLE REGLER FOR KROKFISKE

 1. Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske.
 2. Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskehull pr fisker. Når isfiske avsluttes må utsatt kroker inntas.
 3. Utlendinger kan også drive sportsfiske/isfiske mot å løse fiskekort.

               

      IV.      SPESIELLE REGLER FOR OTERFISKE

 1. Oterfiske er kun for innenbygdsboende og kan skje i alle vann under 1000 moh.
 2. Oterfiske kan bare utøves med en oter pr fiskekort med inntil 10 fluer/sluker pr oter.

               

      V.       SPESIELLE REGLER FOR FASTSTÅENDE REDSKAP (GARN OG LINE)

 1. Alle som skal fiske med garn/line må løse kort for faststående redskap (garnkort).
 2. Garnfiske er tillatt fra og med 10. august og frem til vannet er islagt, med unntak i Orvatnet. De som leier Orvasshyttene kan fiske så lenge det er isfritt.
 3. Innenbygdsboende kan hele sesongen benytte fritt antall garn derav maks 2 garn kan ha større maskevidde enn 26mm pr døgn/person. Garnfiske kan utøves i: Orvatnet, Henrikvatnet, Renselskardstjønnnin, Getsvatnet, Djupvatnet, Blyvatnet, Beinvatna på høyde 690 og 694 moh, Rurukvatnet, Fiskløystjønna, Østre Sipmeken, Vestre Sipmeken, Jetnamsvatnet, Nåebrienjaevrie.
 4. Utenbygdsboende kan hele sesongen benytte fritt antall garn der 2 garn kan ha større maskevidde enn 26mm pr døgn/person. Garnfiske kan kun utøves i Orvatnet.
 5. Garnfiske nærmere elveos enn 100 meter er ikke tillatt.
 6. Med garn menes vanlig fiskegarn (bunngarn) som kan være inntil 25 meter langt og inntil 2 meter dypt.
 7. Garn skal være godt merket med flytebøye med brukerens navn. Umerket redskap kan opptas av oppsynet.

 

Fiskereglene gjelder fra 01.01.2021.

Gode fisketips

Tålmodighet anbefales ved fiske i Namsvatn statsallmenning. Hvis en er heldig å være til stedet på rett tid kan en oppleve et eventyrlig fiske