Fiske i Børgefjell på Namsvatn statsallmenning

Store deler av Namsvatn statsallmenning ligger i Børgefjell Nasjonalpark, kjent for sine gode ørretbestander. Fiske i disse områdene kan by på uforglemmelige opplevelser.

Arter

 • Ørret
 • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Til Namsvatn statsallmenning kommer du enklest ved å ta av E6 ved Brekkvasselv eller Namsskogan. Kjør så RV 773 over Steinfjellet til Røyrvik. Veien til Namsvatnet er skiltet, her kan du ta rutebåten over Namsvatnet inn til Børgefjell nasjonalpark.

Alternativt kan du kjøre Hudningsdalen og over til Sverige, ved Stora-Blåsjøen tar du vegen nordover langs Stekenjåkkvegen. Fra denne vegen kan du nå våre østlige områder.

Om oss

Røyrvik fjellstyre forvalter ca. 575.000 dekar i Namsvatn statsallmenning, hvorav 446.000 dekar i ligger i Børgefjell Nasjonalpark. På Namsvatn statsallmenning kan du fiske i 50 fiskevann, som til sammen utgjør 23 000 daa i areal, i tillegg til en samlet elvestrekning på ca. 25 km, hvor det finnes ørret av god kvalitet.

Kontakt oss

Røyrvik fjellstyre

91529350

royrvik@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiske i Børgefjell nasjonalpark i Namsvatn Statsallmenning i Røyrvik kommune, helt nord i Trøndelag. Store deler av statsallmenningen ligger innenfor den berømte Børgefjell nasjonalpark. Kjent for sine gode ørretbestander. Fiske i disse områdene kan skape uforglemmelige opplevelser

Namsvatn statsallmenning har ca. 50 fiskevann med totalareal på 23.000 daa og 25 km fiskeelv med ørret for stangfiske. Vi tilbyr fiske med garn i Orvatnet. Namsvatnet er eneste vann med røye. Mange av våre vann ligger i den berømte Børgefjell nasjonalpark

 

 

Fiskebestand 
Gode bestander av ørret i de fleste vann. Områdets kjennetegn er ørret av god størrelse med bra kondisjon.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Namsvatn statsallmenning ligger lengst nord i Røyrvik kommune. Røyrvik kommune er en av Trøndelags nordligste kommuner og grenser til Nordland i nord og Sverige i øst. Store deler av statsallmenningen ligger innenfor Børgefjell nasjonalpark

 

Nyttige lenker:

 

Fiskeregler

 FISKEREGLER FOR NAMSVATN STATSALLMENNING

 

 I.                   ALLMENNE BESTEMMELSER

 1. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder, og å gjøre seg kjent med grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.
 2. Alle som skal drive med fiske skal ha gyldig fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis. Ungdommer under 20 år fisker gratis såfremt de fisker sammen med foreldre med gyldig fiskekort.
 3. Fiskekort skal fremvises når det blir krevd av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret
 4. Som levende agn er det kun tillatt å bruke insekt og magot /meitemark. Annet levende agn er strengt forbudt.
 5. Fiskeren må opptre varsomt i området, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplassen skal forlates ryddet.
 6. I utgangspunktet er fiske med oter og faststående redskap forbudt, men visse unntak gjelder for isfiske og garnfiske.

 

II.                   SPORTSFISKE

 1. Sportsfiske kan bare utøves med stang eller et håndsnøre under aktivt fiske.

 

III.                  ISFISKE

 1. Isfiske kan foregå med inntil 5 snører.Iskroker som settes ut og forlates skal være merket med brukerens navn. Umerkede kroker kan opptas av oppsynet. Husk å ta opp snørene etter endt fiske.

  2. Garnfiske under is er ikke tillatt

                

IV.                  GARNFISKE

 1. Garnfiske er kun tillatt for innenbygdsboende.
 2. Innenbygdsboende som skal fiske med garn må løse kort for faststående redskap (garnkort). Kortet gjelder også for isfiske.
 3. Unntak for Orvatnet, der alle som leier Orvasshyttene kan benytte 5 stk av fjellstyrets garn. Til dette er det tilstrekkelig med sportsfiskekort.
 4. I Namsvatnet kan innenbygdsboende benytte 6 stk garn pr. husstand uten søknad. Denne bestemmelsen gjelder ikke for bosatte i Namsvassgrenda som fisker uten begrensninger i garnantall.
 5. Garnfiske nærmere elveos enn 100 meter er ikke tillatt.
 6. Et garn kan være inntil 25 meter langt og inntil 2 meter dypt.
 7. Garn skal være godt merket med navn.
 8. Teiner tillates kun brukt i samråd med rettighetshaver.

 

Fiskereglene settes i kraft fra.2006, og gjelder inntil videre. Fiskekortsesongen følger årsskiftene.                                                                                                                               

Gode fisketips

Tålmodighet anbefales ved fiske i Namsvatn statsallmenning. Hvis en er heldig å være til stedet på rett tid kan en oppleve et eventyrlig fiske