Fiskemuligheter på Romeriksåsene i hjertet av Akershus

Kom og prøv de gode fiskemulighetene hos RFA på Romeriksåsene i hjertet av Akershus!

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Karpefisk

Beliggenhet

Kontakt selger

Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon

90531448

post@rfa.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Les mer om oss på rfa.no.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Fiskemulighetene er svært gode i de mange innsjøene, bekkene og elvene i Romeriksåsene. Her er det mange innsjøer med fint ørretfiske, og mange muligheter for å ta med familien til “barnevennlige” vann. Det er ca. 100 innsjøer i RFAs område, der de fleste er middels store skogsvann med gode fiskemuligheter fra land.

Fiskebestander

Det er gode ørretbestander i de fleste innsjøene på Romeriksåsene. Årlig settes det ut ca. 2500 ørret, og i mange innsjøer er det nå selvreproduserende ørretbestander.

Abbor finnes også i mange innsjøer. Kvaliteten på abboren er god, og i de fleste vann er det gode sjanser for å få abbor på 200–300 gram. Det er få bestander som er av “tusenbrødrekvalitet”. Romeriksåsene huser også andre arter som karuss, gjedde og røye.

De gode fiskebestandene er oppnådd etter lang tids fiskekultivering og kalking, som er gjort først og fremst ved dugnadsinnsats i lokalforeningene.

Beliggenhet

Romeriksåsene er åspartiet som ligger mellom Skedsmokorset i sør og Leirsjøen i nord. Området er lett tilgjenglig med bil for Akershus og Oslos befolkning og er mye brukt.

Fiskeregler

 • Fiskekortet gjelder for hele RFAs område.
 • Fiskekortet er personlig.
 • Fiskekortet gjelder for fiske med stang fra land og isfiske med mindre annet er opp­lyst.
 • Fiske fra båt eller kano er tillatt i Djupøyungen, Storøyungen og Råbjørn. Bellybåt eller flytering kan brukes i Tollevstjern, Dalstjern og Grimstjern.
 • Det er forbudt å bruke oter og faststående redskap, f.eks. line eller garn.
 • I oktober er alt fiske forbudt i bekker og elver av hensyn til gytefisken. Forbudet gjelder også innenfor en sone på 100 meter fra inn- og utløpsos.
 • Ørret som er kortere enn 25 cm, skal settes levende, og såvidt mulig uskadd, ut igjen.
 • Fiske med levende fisk som agn er forbudt.
 • Gebyret for å fiske uten gyldig fiskekort er prisen for et årskort.
 • Familiefiskekortet gjelder for familiemedlemmer med samme bostedsadresse.

Veibeskrivelse

Nord i Nannestad kommer du inn på Romeriksåsen ved Rustadsaga, som ligger ved Åsvegen nord for Åsgreina. Du kan velge Bjertnessjø­vegen mot Bjertnessjøen og Råsjøen, eller Melbysæter­vegen mot Tangetjernet og Råbjørn. Buss 410 stopper ved Rustadsaga.

I Holter (sør i Nannestad) kan du følge Øyungsvegen inn på åsen mot Bekkestua eller Storøyungen. Veien tar av fra Åsvegen like nord for Eltonåsen. Hit går også buss 400 og 410.

I Gjerdrum kan du følge Almenningsvegen inn på åsen mot Buvatnet og Gjerdrumsgjermenningen. Veien starter ved Harasletta (like ved Lysdammen), som man kommer til f.eks. fra Ask sentrum. Nærmeste bussholdeplass er Hungerholt, og her stopper buss 400.

I Nittedal/Hakadal kan du ta av fra Rv 4 mot Aas gård. Herfra kan man sykle, bruke el-sykkel eller gå opp til vannene. Alternativt kan man dra inn fra Harestua. Herfra kan man kjøre inn til Botnetjern og gå videre til Råsjøen.

Reiseavstander: Fra Oslo er det ca. 40 minutter med bil til Eltonåsen og ca. 35 minutter til Aas gård i Hakadal. Fra Lillestrøm tar det deg ca. 20 minutter til Harasletta i Gjerdrum, 25 minutter til Eltonåsen og 35 minutter til Aas gård i Hakadal eller til Sjunken i Nannestad.