Ørret og abborfiske i Trillemarka-Rollagsfjell i Numedal

Fiske i 11 i skogs- og fjelltjern i Rollagsfjellområdet i søndre del av Trillemarke-Rollagsfjell Naturreservat.

Arter

  • Innlandsfiske

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Rollagsfjell Utmarkslag

Åsmund Traaen

480 23803

aastraa@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiske i 11 i skogs- og fjelltjern i Rollagsfjellområdet i søndre del av Trillemarke-Rollagsfjell Naturreservat.
Du kan fiske i; Grønnlitjernet, øvre og nedre Gamlevolltjern, vestre og østre Breiva, Donhøl, Svartekulp, Langevatn, Bikkjetjern, øvre og nedre Geiteskalltjern

Her kan du oppleve en eventyrskog med stor variasjon i vegetasjon og arter i et landskap som strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Sammen med setermiljøer og kulturminner som vitner om generasjoners bruk av utmarka, utgjør dette et sammenhengende skogområde som er rikt både på naturverdier og kulturhistorie.

Velkommen!

 

Generell beskrivelse

Tilsammen 11 skogs-/fjellvatn i 6 - 850 m.o.h.

 

Fiskebestand 
Enkelte vatn har rein ørretbestand, andre tryte (abbor) og ørret

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Alle vann ligger inne i Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat.

Fiskeregler

Kun stangfiske. 1 stang pr. kort og fisker. Hjelp oss å pleie fiskebestanden ved at stor ørret og abbor settes ut igjen. Viktig for kontroll av fiskebestanden.