Ørretfiske på Steinkjer kommuneskoger Ognadalsbruket KF

Sesongkort og ukekort for garnfiske på Steinkjer kommuneskogers grunn kjøpes her. Stang og oterfiske er gratis i alle våre vatn.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2018 kl. 09:00

Kontakt selger

Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF

95029501

ogndalsbruket@steinkjer.kommune.no

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Områdene ligger ca. 45 min. biltur østover fra Steinkjer sentrum langs Riksvei 762 . Du kan kjøre til flere av fiskevatna og du kan gå kortere eller lengre tur i fjellheimen for å finne dem.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Kommuneskogene i Steinkjer omfatter både skog og fjellområder, dette utgjør ca. 220.000 daa. med utmark. Her er utsøkte muligheter for sportsfiskeren. Det er gratis fiske med oter og stang i alle våre vatn. For garnfiske er det rimelige garnkort å få kjøpt. Se ellers på Steinkjer kommuneskogers hjemmesider: www.Steinkjer-kommuneskoger.no for mer info som f.eks. muligheter for leie av hytter, båter osv.

 

Båtutleie

Det leies ut båt på Lustadvatnet,Dammtjønna, Mokkavatnet, Skjellivatnet, Skjækervatnet (i Skjækervt. evt. m. motor), ta kontakt på mob. nr. 92299190 eller informasjonen på Steinkjer Rådhus

 

Fiskebestand

Det er her over 50 vatn med jevnt over god kvalitet på fisken. Vannene er spredd utover hele eiendommen både på fjell og i skog.
Her er mange fine muligheter for en flott fisketur i herlig natur.
I vår brosjyre som du finner vedlagt vil du se kart over vatna samt kvalitet på fisken. Her ser du også hvor det er mulig å sette garn.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Kjernen av områdene ligger ca. 35 km. øst for Steinkjer by, se forøvrig link til hjemmesiden vår.

 

 

 

Fiskeregler

1. Fritt fiske med stang og håndsnøre
2. For fiske med garn og annen faststående redskap må en løse fiskekort.
2.1 Etter fiskesesongens slutt skal fiskerapport retuneres til Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF
3. Regler for bruk av redskap.
3.1 Garn og annet redskap skal være merket med navn og flottør synlig på 25 m.
3.2 De som fisker med faststående redskap skal alltid ta hensyn til de som fisker med stang og håndsnøre.
3.3 Strandlinjer utenfor andres hytter som er bebodd bør ikke nyttes til faststående redskap.
3.4 Det er forbudt å ha garn stående i vatnet mellom kl. 10.00 og kl. 18.00. Dette gjelder ikke flytegarn i Mokkavatnet.
4. Fredningstider:
4.1 Lustadvatnet og Skjellivatnet er fredet for faststående redskap i hele juli måned.

 

5. Garnfiske spesielt:
5.1 Garnfiskeforbud i følgende vatn:
09 Indre Sottjønn
10 Fremre Sottjønn
17 Daltjønna
21 Vintertjønna
28 Ragnhildholet
43 Svartåstjønna
61 Årengtjønna
5.2 Tillatt med max 5 garn pr. kort. Største tillatte maskevidde er 24 omf. (26mm).
5.3 Med garn menes vanlig fiskegarn med lengde inntil 25 m og dybde inntil 2 m. Lengre eller dypere garn er forbudt.
6. Spesielle vatn:
6.1 I Mokkatnet og Skjækervatnet gjelder fiskekort løst hos en av gruneierne for hele vatnet.
6.2 Lustadvatnet har en del privat grunn (se kart).
6.3 Det er nødvendig med eget fiskekort for Ogna utenfor Skillegrind og for Reinsvatnet(Grunneierkort).