Ørretfiske i Ringsaker. RJFO. Øyungsjøen, Svarbekktjerna, Sjusjøen, Åsta m.fl.

Et fint fiske i naturskjønne omgivelser. I perioden 15/9-15/10 er det fredet for all fiske. Grunna, Øyungensjøen, Svartbekktjern, Nøkkelåstjern, Åsta, Fjellelva, Sjusjøen, Nybutjerne m.fl

Arter

  • Innlandsfiske

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Ringsaker Jakt og Fiskeområde

41686950

anders.berg@rjfo.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) omfatter eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes bygdealmenninger. Formålet med sammenslutningen er administrasjon av jakten og fisket i området, og å sørge for best mulig forvaltning av vilt og fisk. Ringsakerfjellet dekker et areal på ca 600 kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består av produktiv skog. Resten består av fjell, sjøer og myrer.

Fiskeregler

FREDNING 15 SEPTEMBER - 15 OKTOBER.
Fisketider: Kortet gjelder ikke for Brumunda etter 31/8.
1. Stangfiske og pilke. Hver fisker kan bruke maks. 2 stenger eller håndsnører av gangen. Det er lov å benytte 4 pilkestikker, utsetting av krokredskap, line mm er forbudt. Bruk av ørekyte som agn er forbudt. 
Oterfisket. I Aksjøen, Kroksjøen, Næra, Ljøsvann, Mesnavannene, Sjusjøen og Bådshaugtjern.Hele året m unntak av fredningsperioden 15/9 - 15/10.
I Øyungen, Bonkerudtjern og Grunna, Juni måned.
Garnfiske:
I Aksjøen, Kroksjøen, Næra, Ljøsvann, Mesnavannene, Sjusjøen og Bådshaugtjern.Hele året m unntak av fredningsperioden 15/9 - 15/10. 
I Øyungen og Grunna, august måned. I Grunna skal garn settes minimum 100 m fra innsnevringen til oset. Avmerket på land.  Dvs ca 200 meter fra selve oset ved koia. 
Det er fri maskevidde i ovennevnte vann. Garn skal ikke stå i vannet mellom kl 10.00. og kl. 18.00. Gjelder ikke etter 11/10. Garn skal være merket med fiskerens navn. Det er forbudt å sette garn nærmere reguleringsdam, elv- eller bekkeos enn 100 m. Hver fisker med kombikort kan bruke 2 garn, hvert 25 m. langt og 1,5 m høyt. ANDRE FISKEMÅTER ENN DE HER NEVNTE ER FORBUDT!
Barn under 18 år må ha kort for oter og garnfiske. Fiskekortet kan ikke overdras og skal forevises enhver på forlangende. Fangst og fiskeredskap forevises oppsynet på forlangende. Fiske uten kort eller i strid med disse regler vil bli anmeldt. *6. Båter. Bruk av farkost av enhver art er forbudt på alle nyanlagte vann. 7. (*Oppdemte vann. Bergsbuvannet, Volltjernet, Eftastjernet, Nybutjernet, Bekkelitjernet, Børtenpusstjerna, Kvarstadsetertjernet, Kattugletjernet, Grunnbekktjernet, Maartmannstjern, Svartbekktjerna, Nøkkelåstjernet, Geitbutjernet, Holetjern, Gobakktjernet, Aksjøen Lille.)
Andre bestemmelser. Disse regler trer i kraft 1.1. 2005. og erstatter regler av 1.1. 2003. Reglene er fastsatt av styret for Ringsaker Jakt og Fiskeområde i henhold til "Forvaltningsreglene for fiske innen R.J.F.O." I Avskåkån gjelder Fåberg Østsides Jakt og Fiskeforenings regler for hele vannet.

Veibeskrivelse

Det er merket vei fra Lillehammer, Brumundal, Moelv og Hamar.

 

Tilbudet ligger i fjellområde i nord østli del av Ringsaker kommune.

Gode fisketips

Øyungsjøen - Nøkkelåsvann og mange mange flere.

Andre aktuelle tilbud