Randselva mellom Randsfjorden og Tyrifjorden - Storørretens rike

Randselva ligger mellom Randsfjorden og Tyrifjorden, og huser en av landets mest storvøkste ørretstammer.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.05.2021 kl. 09:00

Om oss

Kontakt oss

Ringerikes Sportsfiskere

93234998

postbb@icloud.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

All fisk over 40 cm skal settes tilbake til elva.

Mer detaljert beskrivelse

Randselva ligger mellom Randsfjorden og Tyrifjorden, og huser en av landets mest storvokste ørretstammer.
Snittet ligger på ca 4 til 5 Kg det forteller hvor storvokst denne unike stammen er. Deriblant er de 4 siste norgesrekordene på fluefanget ørret er fanget i nettopp Randselva. Hvor de 2 siste bryter 10 kg grensen. Den siste rekorden er på hele 10,6 kg. Elveørreten i Randsleva er også av fin størrelse og ørret på 1-2kg er ikke uvanlig. Under de store vårflueklekkinger og sverminger er gjerne de store ørretene med på matgildet. Fiske etter elveørreten tar seg gjerne opp etter at vårflommet har gitt seg. 

 

Fiskebestand 
God bestand av storvokst ørret. Det er fin elvefisk i Randselva 1-2 kg ikke uvanlig.)

Fiskeregler

2021

 1. Fiske er tillat fra 01-05 til 20.09 på Ringerikes Sportsfiskere sine strekninger. Fiske kortet gjelder en stang, kortet er personlig kan ikke overdras til andre.
 2. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
 3. All fangst skal registreres på nettsiden www.ringerikessportsfiskere.no
 4. Det er bevegelige fiske. Fisket starter oppstrøms av andre fiskere.Vis hensyn til motfiskere.
 5. All ørret over 40 cm settes tilbake i elva.
 6. Under fiske skal fiskekort og legitimasjon medbringes. Fisket skal ikke starte før fiskekort er betalt. Barn under 16 år fisker gratis
 7. Devon/sluk -Spinner -Wobbler kan kun benyttes med en treble krok. Mark er lov.
 8. Blysøkke i kombinasjon med tubeflue er ikke tillatt.
 9. Forsøpling fører til inndragelse av fiskekort.

Overtredelse av ovennevnte regler fører til inndragning av fiskekort samt retten til å kjøpe nytt fiskekort resten av sesongen.

Foreningen kan vurdere en lengre utestengelse/ anmeldelse.

Vis naturvett og rydd opp etter deg.

Hjelp oss å bevare den unike ørret stammen.

RSF ønske om en flott tur i elva!

 

NB Fiske er ikke tillatt i området som er merket med rødt/forbudt område i kartet. Benytte kartet under for nøyaktig hvos fiskeområdet er

 

 

 1. Fishing is allowed from 01-05 to 20.09 on Ringerikes Sportsfikeres stretches. The fishing card applies to one rod, the card is personal and can not be transferred to others. 
 2. It is prohibited to harm /destroy trout. 
 3. You must register all catches on our website. www.ringerikessportsfiskere.no 
 4. You can start fishing upstream, be aware of other fishermen and remember to be in movement
 5. Trout over 40 cm have to be put back in the river. 
 6. During fishing, fishing license and identification must be provided. No fishing can start before the license is fully paid. Children under 16 years can fish without a license 
 7. Devon / Lures -Spinner -Wobbler can only be used with one treble hook. worm is allowed. 
 8. Lead weight in combination with tubeflue is not allowed. 
 9. Littering leads to the withdrawal of fishing license.

 Violation of the above rules leads to the withdrawal of fishing licenses and the right to deny a new fishing license for the rest of the season. 

RSF may consider longer termination / notification. Take care of the nature and clean up after you. 

Help us to maintain our unique trout. 

RSF wish you a great trip at the river!

 

NB Fishing is not allowed in the area marked with red/forbudt område in the map.

 

Vedlagte filer

Gode fisketips

Høstfiske etter gyte vandrende storørret
Wobbler , tubefluer Dobbel laksefluer 6-8-10 Str. Det brukes samme utstyr som laksefiske.
Spinnstenger fra 10 til 13 fot.
Enhånds kl 8
Tohånds 12,6 / 13 fot klasse 8/9
Sommerfiske
Enhånds klasse 4/5 
Fluer: Randselva er en sikkelig vårlflue elv, så en bør her regne med imitasjoner i str 8-18 av vårluer i de forskjellige stadier. Streaking Caddis på kveldstid midtsommers kan gi god utelling. Av døgnflueimitasjoner så er Baetis og Sulphurea de mest utbrette og de som ser ut til å trigge ørreten til vak. Wolly Buggere i små str. Bør være med til dager uten vaking. Husk stokkmaurimitasjon!