Fiske i Rennebu med Rennebukortet

Rennebukortet dekker over 160 fiskevann og milevis med fiskeførende vassdrag i Rennebu. Rennebu - et godt sted å være!

Arter

  • Innlandsfiske

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Rennebu Utmarksråd

48212691

utmarksraadet@rennebu.kommune.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Rennebu Utmarksråd er et samarbeidsorgan for kommunens lokale utmarkslag, grunneierlag, sameier, samt representanter fra Rennebu Skogeierlag, Rennebu Bondelag, beitelaga i Rennebu og Rennebu Bonde- og Småbrukarlag.
Her kjøper du fiskekort som gjelder for store deler av kommunen.
Se kart knyttet til hvert enkelt fiskekort for å gjøre deg kjent med hvor du kan fiske.

 

Fiskebestand 
Flott fjellfiske for både spesialisten og familie og fritidsfiskeren.
Her finnes perler og plutselig er storfisken der.

 

Fisketips 
Mark, flue, spinner og sluk.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Høyfjell og skogsterreng.

 

For mer informasjon:

 

Hjemmeside 

 

Opplev Trollheimen

 

Hjemmeside Rennebu Kommune

 

 

Fiskeregler

Kortet gjelder for håndsnøre-, stang- og oterfiske.

Barn under 16 år fisker gratis med håndsnøre-, stang- og oterfiske.

Kort for garnfiske gjelder kun for Granasjøen. Alle garnblåser skal merkes med navn.

Det er gytefredning i Granasjøen fra 15. september til 15. oktober.

For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.

Det er forbudt å bruke levende fisk som agn.

Betalt fiskekort skal framvises på forlangende av oppsyn, politi eller grunneier.

Veibeskrivelse

Fra Sør følger du E-6 over Dovrefjell til Berkåk. 
Fra Trondheim flølger du E-6 sørover til Berkåk.
Fra Orkanger følger du Rv 700 og fra Tynset følger du RV 3.