Ørretfiske i Nedre Hemsil

Nedre Hemsil starter nedstrøms Eikredammen og strekker seg 15 km i varierende natur ned til Hallingdalselva i Gol sentrum. Mange fine spennende kulper.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Nedre Hemsil Fiskeforening

Dag Stemsverk eller Stian Røstberg

Dag 41809180. Stian 98873287

dag@ds.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Nedre Hemsil Fiskeforening (NHF) blei starta på et grunneierinitiativ høsten 2004. Den klare målsettinga var å føre elva tilbake til en økologisk god ørretelv.

 

Fiskekvoter

Dagskvote:

Nedre Hemsil har en sårbar ørretstamme.

Derfor kan hver fisker bare ta med seg fire - 4 - fisk pr. dag.

Deretter skal fisket avsluttes.

Det er ikke innført regler om minste- eller størstemål.

 

Mer detaljert beskrivelse

Nedre Hemsil

Elva renner gjennom et vakkert landskap med gamle gårder og skogsdrift. Den er knyttet til et nett av kjøreveger, gangstier og bruer. Rester av gamle bruer er synlig på flere steder. Det har vært flere sagbruk langs elva og det finnes fire nedlagte kraftverk. Nede ved Heslabrua ligger Myklefoss kraftverk som tidvis er åpent om sommeren.

Nedre Hemsil Fiskeforening

Nedre Hemsil Fiskeforening (NHF) blei starta på et grunneierinitiativ høsten 2004. Den klare målsettinga var å føre elva tilbake til en økologisk god ørretelv.

Elva har ingen konsesjonsbestemt minstevannføring. Siden elva blei regulert på slutten av 1950-tallet har den hele tida vært utsatt for en svært variert vannstand. Fra massiv flom til nesten tørrlegging. Derfor har sportsfiske vært en usikker aktivitet.

 

ECO-Energi og NHF

E-CO Energi og Nedre Hemsil Fiskeforening har lenge hatt et konstruktivt samarbeid. E-CO Energi hadde, allerede før NHF blei starta, planer om å gjøre biotopforbedrende tiltak i elva. Den nye foreninga virka, sammen med andre forhold, som en vitamininnsprøyting på framdrifta av dette tiltaket.

 

Nå har ECO-energi:

  • Bygget flere moderne terskler i naturstein.
  • Gravd djupere høler (ned til ca. tre meter) slik at ørretene kan overvintre i elva.
  • Samla elveløpet der vannet var spredd over breie, steinete partier.
  • Hevet vannstanden betraktelig i flere høler.
  • Innført en selvpålagt (ikke konsesesjonsbestemt) minstevannføring på 100 liter /sek om sommeren og 25 liter/sek om vinteren.

Disse tiltaka har nå virka en stund og det ser ut til at ørretbestanden har bedret seg og at insektlivet har tatt seg opp. 

 

Fiske for store og små

Nedre Hemsil passer perfekt for barn (og voksne) som skal introduseres til sportsfiskets verden. For her kan nybegynnere og barn lett kroke sin første ørret. Men det finnes også elvestrekninger som kan sette den mer drevne sportsfisker på prøve.

Husk at barn under 16 år fisker gratis i Norge!

 

Et mer utfordrende fisk

For voksne som er ute etter litt ekstra utfordrende fiske i kombinasjon med sterke naturopplevelser, anbefales en tur i juva nedstrøms Robru. Her er det mange spennende høler hvor fiskelykken kan utfordres. Både tørrflue, nymfer og mark kan brukes.

Raste- og utsiktsplassen ved Buksebrua anbefales.

OBS! Vær ekstremt forsiktig når du beveger deg nede i juva. Det kan være svært glatt og husk at det kan komme mye vann i elva på svært kort tid.

 

Leik og hygge

Langs elva finnes det mange naturlige leirplasser. Her kan alle finne sitt eget «jordbærsted» hvor barn og voksne ikke bare kan fiske, men også bade og leike i elvas naturlige badekulper.

Etter at fisket er avsluttet kan ørretene tilberedes på grillen eller bålet, men husk de viktige reglene for bruk av åpen flamme!

Fiskeregler

Fiskeperioden er fra 1.5. - 15.09.

 

Det er tillatt å fiske med: 

1 stang pr. fisker, men det kan veksles mellom flue- og spinnerstenger. Flue, mark og lette spinnere/sluker.  Maks. senetykkelse: 0,18 mm. Maks. krokstørrelse: Nr. 10. Gjelder både flue- og markfiske. Maks. søkke ved markfiske:1 SSG (1,6 gr). 2 SSG ved stor elv.

Det er KUN tillatt med aktivt markfiske. 

Altså: Ståsnører og fiske med dupp er IKKE tillatt!

Ta hensyn til naturen og hverandre og fjern all søppel!

Veibeskrivelse

Fra Gol:

Følg riksveg 52 opp mot Robru (se detaljkart).

Fra Hemsedal:

Følg riksveg 52 sørover fra Eikredammen ned mot Gol (se detaljkart).

Gode fisketips

Ofte står det fisk i enden av elvetunga eller på siden av denne som renner ut i en kulp. Været, vindretning og temperaturen avgjør aktiviteten til fisken og også klekking av insekter. Fisken er var så en må være varsom. Klær må ikke ha store kontraster.