Blåfjellakortet - Flott fiske på Nordmøre.

Vi ønsker velkommen til fiske i flott natur i Halsa kommune og Åsskard i Surnadal kommune - kort vei fra Kristiansund, Sunndalsøra og Trondheim.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

Sjekk fisketrykk i området

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Trondheim og Kristiansund følger man E39. Fra Sunndalsøra og Surnadal følger man Riksveg 65.

Kontakt oss

Blåfjella Felles Kortområde

00000000

post@blafjella.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Blåfjellaområdet dekker vel 500 km2 landareal og omfatter hele Halsa kommune samt Åsskard i Surnadal kommune. Mesteparten av området er kupert, og har en geologi preget av gneis i forskjellige former, med årer av glimmerskifer og øyer av gabbro.
Skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, noen få plasser kan den gå høyere. Terrenget kommer opp i 978 m.o.h. med Hjelmen som høyeste topp i området.

Området har vel 80 fiskevann, vannene varierer i størrelse og beliggenhet, fra vann nær veien til bortgjemte vann. Her kan en finne fiskevann i kulturlandskapet, i skogen og i høyfjellet. Fisken er av varierende størrelse og mengde. Her kan en finne vann der en kan nyte roen, og leter en litt kan størrelsen på fisken være svært fin.

 

Nyttige linker :

Vedlagte filer

Fiskeregler

Det er kun stangfiske med inntil to stenger og fiske med oter som er tillatt.

Garnfiske er tillatt i enkelte vann, se hvilke i valget Fiskeinfo Blåfjella nederst på denne siden.

I øvrige vann er garnfiske ikke tillatt for andre enn grunneierne.

Det kan ikke brukes motor i noen av vannene. Levende agn med unntak av mark er forbudt. Husk å ta spesielle hensyn når du parkerer og når du ferdes i kulturlandskapet. Kjøpt kort refunderes ikke.

Det er så langt ikke funn av ørekyte i området, og vi ber om at hvis en finner ørekyte så rapporteres det til oss.

 

Det tillates fiske i alle vann og vassdrag med følgende unntak:
Bøvra
Settemselva
Betnaelva – nedafor Litlvatnet
Sandåa – nedafor fossen
Rodalselva – nedafor fossen ved Seterbrua
Engdalselva – nedafor Stampfossen

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud