Blåfjellakortet - Flott fiske på Nordmøre og i Trøndelag

Vi ønsker velkommen til fiske i flott natur i Halsa i Heim kommune og Åsskard i Surnadal kommune - kort vei fra Kristiansund, Sunndalsøra og Trondheim.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Blåfjella felles kortområde

00000000

post@blafjella.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Blåfjella felles kortområde består av Åsskard
Utmarkslag, Halsabygda storviltvald, Betna og Vågland Utmarkslag, Valsøyfjord
Utmarkslag og Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag. Disse lagene består av
rettighetshavere med jakt- og fiskerett innenfor kortområdet.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Blåfjellaområdet dekker vel 500 km2 landareal og omfatter hele Halsa i Heim kommune samt Åsskard i Surnadal kommune. Mesteparten av området er kupert, og har en geologi preget av gneis i forskjellige former, med årer av glimmerskifer og øyer av gabbro.
Skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, noen få plasser kan den gå høyere. Terrenget kommer opp i 978 m.o.h. med Hjelmen som høyeste topp i området.

Området har vel 80 fiskevann, vannene varierer i størrelse og beliggenhet, fra vann nær veien til bortgjemte vann. Her kan en finne fiskevann i kulturlandskapet, i skogen og i høyfjellet. Fisken er av varierende størrelse og mengde. Her kan en finne vann der en kan nyte roen, og leter en litt kan størrelsen på fisken være svært fin.

 

Nyttige linker :

Fiskeregler

Det er kun stangfiske med inntil to stenger og fiske med oter som er tillatt.

Garnfiske er tillatt i enkelte vann, se hvilke i valget Fiskeinfo Blåfjella nederst på denne siden.

I øvrige vann er garnfiske ikke tillatt for andre enn grunneierne.

Det kan ikke brukes motor i noen av vannene. Levende agn med unntak av mark er forbudt. Husk å ta spesielle hensyn når du parkerer og når du ferdes i kulturlandskapet. Kjøpt kort refunderes ikke.

Det er så langt ikke funn av ørekyte i området, og vi ber om at hvis en finner ørekyte så rapporteres det til oss.

 

Det tillates fiske i alle vann og vassdrag med følgende unntak:
Bøvra
Settemselva
Betnaelva – nedafor Litlvatnet
Sandåa – nedafor fossen
Rodalselva – nedafor fossen ved Seterbrua
Engdalselva – nedafor Stampfossen

Veibeskrivelse

Fra Trondheim og Kristiansund følger man E39. Fra Sunndalsøra og Surnadal følger man Riksveg 65.

Andre aktuelle tilbud