Fiske i fantastisk natur på Hurum

Fiskekortet gjelder flere vann på Hurum. --OBS!! Langvann og Røskestadvann er nedtappet pga. demningsarbeider. Fiske i disse vannene er stengt inntil videre. Det er foreløpig mulig å fiske i Rødvann.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

SHJFF

Sigurd Holdhus

905 73 229

sigurd.jakt@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Fra Oslo: 6-7 mil. Fra Drammen: 3 mil. Fra Drøbak: 1.5 mil

Om selger

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening  teller over 250 medlemmer og driver kultiveringsarbeid i Fiskevann, salg av fiskekort, skytetrening på Leirduebane og Riflebane, oppsyn av Jakt og Fiske, utleie av Hytter ved Rødvannet samt aktiviteter for Barn og ungdom

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til fine fiskeopplevelser i Hurum. Flott natur og gode fiskemuligheter gjør at du absolutt bør legge din neste fisketur til Hurum.

Fiskekort kan også kjøpes på Brinkli-kiosken på Tofte.

 

--OBS!! Langvann og Røskestadvann er nedtappet pga. demningsarbeider. Det er inntil videre ikke lov å fiske i kulpene i disse vannene. Dette for å bevare den fisken som står igjen.

Det er fortsatt mulig å fiske i Rødvann, men her vil det også kunne bli nedtapping.

-----------------------------------------------------

Fiskebestand

Rødvann: Etter 30 års kultivering har vannet fått en meget stor stamme av ørret. Vekten ligger fra 150-500 g.

Langvann: Vannet har en stor bestand av abbor med fisk over 1 kg. Det har i de senere årene blitt satt ut stor ørret i vannet. Disse har vokst meget raskt og vannet har fisk godt over 1 kg i dag. Fisken har en meget god kondisjonsfaktor. Her er også en begrenset stamme av Bekkerøye. Den har reprodusert seg etter utsetting tidlig på 80-tallet. Her svømmer prakteksemplarer i dypet på godt over 1 kg.

Røskestadvann: Det bli fjernet ca. 3000 abbor fra vannet hvert år med ruser. Her svømmer det også eksemplarer på godt over 1 kg. Ørreten i vannet ble sluppet ut for første gang for 10 år siden. Stor fisk med vekt fra 0,3 til 2,5 kg. Siden har det blitt satt ut noen hundre store fisker hvert år. Her svømmer de virkelige store drømmefiskene ute blant vannliljene.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Hurum ligger en times kjøring fra Oslo og en halvtime fra Drammen. Fra Drøbak-siden bruker du ca. en halvtime. Alle vannene er lett tilgjengelige.

 

Anbefalte lenker

Søndre Hurum Jeger og Fiskeforening

 

Fiskeregler

1. Gjelder følgende vann: Rødvannet, Røsvannet, Langevann, Røskestadvannet, S. Sandungen, Ø. Verpentjern, N. Verpentjern, Svartvann (Klokkarstua), Svartvann (Storsand), Hestehagadammen og Mellomdammen. OBS! Fiske i Langvann og Røskestadvann er stoppet pga. nedtapping i forbindelse med demningsarbeider!

2. Alle som fisker i våre vann skal ha løst fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis.

3. Sesongkort gjelder fra 1.1 til 31.12. Ved kontroll plikter alle å vise fiskekort.

4. Det er kun tillatt med stangfiske fra land og isfiske, men det er tillatt med fiske fra båt/kano i Langevann og Rødvann. PÅHENGSMOTOR BENSIN/ELDREVET ER IKKE TILLATT!

5. Ørret og bekkerøye er fredet fom. 15. september tom. 30. november.

6. Ved ulovlig fiske mister man retten til alt fiske for ett år. Ved gjentagelse politianmeldelse.

7. For store Sandungen gjelder følgende særregeler, men kun for medlemmer i SHJFF/NHJFF: Bruk av båt samt anvendelse av dorg/sluksnøre er tillatt. Rusefiske etter abbor og gjedde er tillatt. Stang/pilkefiske etter røye er tillatt på gyteplasser i gytetiden. Garnfiske er tillatt i tiden 1.4 til 31.5 og 1.8 til 31.8. Maskestørrelsen skal ikke være mindre enn 12 omfar (2" stolpe). Foreningen disponerer ikke fiskerettighetene til Inger Rokkestad.

8. Dispensasjon fra disse regler kan gis i forbindelse med fiskekultiveringsarbeid og fiskestellutvalgene utsteder i så fall skriftlig tillatelse som må forevises på forlangende.

Gode fisketips

Ta gjerne en tur innover vannene med med kajakk eller kano. Start ved Røskestadvannet og fortsett videre innover Langvannet og Rødvannet.Det er moderat bæring på 100-150 meter mellom vannene og knappe 20 m. høydeforskjell. En herlig tur som kan gjennomføres på en kveld eller som helgetur med telt. Det er lov å fiske fra båt på Langvannet og Rødvannet.

Andre aktuelle tilbud