Innlandsfiske i Sørli med Sørlikortet

Sportsfiske i Lierne har blitt enda mer attraktivt gjennom etablering av 2 sportsfiskekort i kommunen: Sørlikortet og Nordlikortet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Riksvei 74 fra Formofoss/Grong over Lifjellet, ca 11 mil fra Formofoss til Sørli sentrum.
Fra Østersund, via Valsjøbyn, og inn i Sørli, ca 2 mil fra riksgrensen til Sørli sentum.

Kontakt oss

Sørlikortet

Harald Bakken

74343466

leo@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Sørli fjellstyre samarbeider med en rekke private grunneiere om felles sportsfiskekort for de fleste vatn og elver i de østre deler av Lierne kommune = SØRLIKORTET. Du finner store sjøer, skogstjern, fjellvann og store/små elver.
Lenglingen og Ulen er kjent for sitt gode isfisketilbud.
Sørlikortet gjelder for fiske i statsallmenningene og de fleste private vatn og elver i Sørli.
Unntakene er beskrevet i fiskereglene, samt angitt på egne kartblad

 

Fiskebestand

Bra bestand i de fleste vatna. Ørret, røye, lake finnes i de tre store sjøene Lenglingen, Ulen og Rengen.
Ørret i de fleste fjellvatna, røye i blant annet Gusvatnet, Langvatnet, Arvatnet, Langtjønna, Kjærdeila og Stortjønna.
Sik finnes bare i Stugguvatnet.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Hele gamle Sørli kommune, mot Nordli i nord, mot Snåsa i vest og mot Sverige i sør og øst.

 

Innen- og utenbygdsboende.

De som har rett til å kjøpe fiskekort for innenbygdsboende er de som bor i gamle Sørli kommune, de som ikke bor i den gamle Sørli kommune og kjøper ett innenbygdskort, kjøper ett ugyldig fiskekort og ved kontroll må regne med å bli rapportert.

 

Fiskeregler

 Det forutsettes at fiskeren er kjent med reglene som gjelder for fiske i området. Fiskereglene skrives ut og medbringes sammen med fiskekortet.


Sørlikortet gjelder for hele gamle Sørli kommune med unntak av følgende områder: Tissvasstjønna, Holden, Holdeselva, Vestre Piktjønna, Tortjønna ved Aunet, Gravfossen i Inderdalselva, og fra Gravfossen opp Berglielva til  forbi Kvernfossen og opp Holøla til statsallmgrensa.,  Skålesstrømmen, Svarttjønna ved Skåle, og Daltjønna ved Linneset.

Gode fisketips

Bra ørretvatn er Blåfjellvatna, Akselvatna, Strivatna og Lakavatnet.
For bra røyefiske kan Kjærdeila nevnes. For å være sikker på å få fisk må Gusvatnet eller Arvatnet prøves.