Fiske i Torpa statsallmenning og Synnfjellområdet

Torpa fjellstyre kan tilby spennende fiske for liten og stor i 40 vatn innenfor og utenfor allmenningens grenser.

Arter

  • Ørret
  • Røye
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Dokka følges skilt mot Nord-Torpa og Synnfjellet forbi Spåtind hotell.
Fra Lillehammer gjennom Gausdal (uten opphold) og følger fv 204 retning Fagernes.
Fra Valdres gjennom Etnedal og følger fv 204 inn i området ved Leningen Hyttesenter.
Fylkesveg 204 er vinterstengt fra ca. 1.nov til ca. 1. juni (kan variere en del) mellom Lenningen og Værskei. Vegen er også vinterstengt fra Spåtind hotell.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kontakt oss

Torpa fjellstyre

Fjelloppsyn Truls Vesterås

975 44 177

torpa@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Skogstjern med mye øret, fjellvatn med stor ørret, elver og bekker med spennende kulper, isfiske etter storrøye, oterfiske etter alt som biter og garnfiske etter sik og ørret. Fiskekort kan kjøpes direkte gjennom inatur.no, via SMS på oppslagstavler i statsallmenningen, samt på utsalgsplasser i området.

 

40 spennede vatn i og utenfor Torpa statsallmenning med hovedsaklig ørret. Utenfor statsallmenningen kan det fiskes vatn i Synnfjellet, Synnfjorden og noen vatn i Fellesstrekningen i Gausdal med stangfiskekortet vårt. Fra 735 til 1300 moh finnes trivelige skogsvatn og flotte fjellvatn. Spennende fiske i elver (Dokkelva, Lenna). Ett vatn tilrettelagt for rullestolbrukere. De fleste vatna ligger i kort gangavstand fra bilveg. 

 

Fiskebestand

Ørret i alle vatn, sik og røye i enkelte vatn. En del lokaliteter har naturlig rekruttering mens andre er avhengig av utsettinger.
Mange vatn med muligheter for ørret på over en kilo. Fisk på ca. 1/2 kg er ikke uvanlig. Storvokst røye i Sæbu-Røssjøen. Sik i Synnfjorden og Dokksfløy. En del vatn med bra med fisk som passer godt for barn (og voksne).

 

Anbefalte lenker

 

 

Fiskeregler

Se vedlagte fiskeregler for Torpa Statsallmenning.

Stangfiske er tillatt for alle. I strømmende vann (elver og bekker) er alt fiske forbudt i tiden fra og med 11. september til og med 15. oktober. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utløpsos i perioden f.o.m. 11. september t.o.m. 15. oktober. Bruk av båt eller lignende forbudt under stangfiske (unntatt i Sæbu-Røssjøen, Dokksfløy og Synnfjorden). Bruk av motorbåt er forbudt, men med unntak av Dokkfløyvatnet. Der kan det brukes motor inntil 6 hk.

Ved Joker Torpa kan båt i Dokkfløy leies. Båt kan også leies på Sæbu-Røssjøen via SMS. Merk at det etter opprettelse av nye verneområder i statsallmenningen ikke er lov å bruke båt på Sæbu-Røssjøen før 20. juni. Dette av hensyn til forstyrrelser av fugl i hekketiden i Røssjøen våtmarksreservat.

 

NB! Fiskekort regnes som en tidsbestemt vare, jf. angrerettsloven, og en kan derfor ikke forvente å få refundert beløpet ved en evt. avbestilling.

Gode fisketips

Godbiter: Oterfiske i Sæbu-Røssjøen, fjellfiske i Hita, matauk i Tretjernet og familiekos ved Folungtjerna. Her er det også en natursti for barna.

 

For den lidenskapelige fisker: Fjellvatna i Synnfjellet eller Røssjøkollvatnet. Flott aure i Storlægervatnet.
For familien: Folungtjerna, Tronhustjernet, Tretjerna, Oppsjøputten.
For den gjennomsnittelige hobbyfisker: Storlægervatnet, Lenningsvatna, Svarttjernet, Lønvatnet og Skardtjernet.
For den svikefulle: Gausdal statsallmenning.

Andre aktuelle tilbud