Fiske i Tydal med Tydalskortet

Tydal i Sylan byr på spennende fiskemuligheter, uansett om du foretrekker bortgjemte fjellvann, utfordrende elvestryk i Nea og Tya eller fine sjøer med mulighet for fiske fra båt.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye
  • Brunørret
  • Lake

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tydal grunneierlag

(+47) 481 32 516

tydal.grunneierlag@neafisk.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Tydal grunneierlag administrerer fiskekortsalget i Tydal. Via Inatur kan du her enkelt skaffe deg fiskekort som dekker hele Tydal kommune.

Fiskekvoter

Tya fra Esfossen til og med Håen dam

  • Det er kreves eget fiskekort på strekningen, se elveguiden.no for mer info.

 

Nea (Gresslidammen - sone Græsli/Hilmo)

  • Baglimit: 1 fisk over 40 cm (600 g) pr. døgn, fritt uttak av fisk under denne størrelsen.

 

Nea (Henmo bru til Hegsetdammen, med unntak av Hegsetdammen)

  • Baglimit: 1 fisk over 40 cm (600 g) pr. døgn, fritt uttak av fisk under denne størrelsen.

 

Det er fiskestopp i Langfallsjøene.

 

Gardkleppsjøen og Elgesjøen

Her er det lagt begrensninger på antall fiskere per samt samt fangstbegrensninger. For å kunne gjennomføre dette er det opprettet et eget fiskekort for hver av de to sjøene. Se link til andre tilbud. 

 

NB! Nesjøen er stengt for fiske i 2023 og 2024 som følge av nedtapping pga av damarbeid på demningen. 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Tydal - et fiskeeldorado!

Den 66 kvadrat-km store Nesjøen/Esandsjøen er Nord-Europas rikeste røyevatn, og her er attraktivt isfiske om vinteren og båtutleie på sommeren. Neavassdraget starter i Tydal og renner ut i Selbusjøen. Elvene Tya og Nea regnes som noen av Europas beste ørretelver.

 

Fiskebestand

De fleste fiskevatn i Tydal har blanda bestander av ørret og røye. I høgfjellet er det for det meste røye, men ørret forekommer. Elvene og en del mindre vatn har stort sett bare ørret. Kvaliteten på fisken kan variere, men de største elvene kan by på til dels svært godt ørretfiske. I de store, regulerte vatna, særlig Esandsjøen og Nesjøen, kan det være svært godt fiske etter røye. I mange av de mindre vatna er det også fisk av fin kvalitet. I sjøene langs hovedvassdragene Nea og Tya finnes også lake

 

Fisketips

Fiske kan bedrives til alle årstider, og hver årstid har sin sjarm og fiskemulighet. Våre store og røyerike vatn Nesjøen og Esandsjøen, har begge båtutleie. Her biter det gjerne på markdrag eller langdrag, eller kanskje på oter. Det er flere aktører som leier ut båt her, da det ikke er tillatt å benytte egen båt/kano/kajakk til fiske. Se Jakt og Fiske i Tydal for mer info.
Det er attraktive områder for fluefiske i elvene Tya og Nea, og begge elvene er kjent for sin gode bestand av stor-ørret.
Ellers anbefales en tur til de mer høyereliggende vannene, der en kan belønnes med førsteklasses ørret og røye i naturskjønne omgivelser. Kjentfolk kan fortelle om enslige fjellvatn med feit og fin fisk
I de fleste store sjøer og dammer, kan en leie båt. I enkelte sjøer er det tillatt med oterfiske - se Fiskeguide for Tydal.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Tydal kommune ligger i Sør-Trøndelag, på grensen mot Sverige i øst. Vi grenser forøvrig mot Røros i sør, Holtålen i sør/vest, Selbu i vest og Meråker i nord. Nederste grenda i kommunen - Hilmo/Græsli, ligger fra 260 moh, mens den øverste grenda - Stugudal ligger fra 600 moh. Syltoppen er det høyeste fjellet i området og rager 1762 moh.

 

Fiskekort med SMS

Du kan enkelt kjøpe Tydalskortet ved å sende SMS med din mobiltelefon. Kjøpet vil belaste din mobilregning, og du vil få tilsendt en kvittering pr. SMS. Denne kvitteringen/tekstmeldingen er ditt bevis på kjøpt og gyldig fiskekort. Denne vises frem til oppsynet ved en eventuell kontroll.

Døgnkort - fiske fra land, send kodeord FISKEKORT AAG10 til 2377. Kr 145,-

Døgnkort - fiske fra båt,   send kodeord FISKEKORT AAG11 til 2377. Kr 205,-

 

Overnatting i Tydal

Se følgende link over overnattingssteder i Tydal på Jakt og Fiske i Tydal sin hjemmeside. Her finner du kontaktinfo til blant annet Stugudal Camping, Nøsterlia Camping, Patrusli Gaard, Gresslifoss fiskecamp, Væktarstua Hotell, Neatun velværesenter, Trøen gård, Viken Camping, Flaten gård og Nesjø båtutleie.

 

Isfiske og isfiskeløyper

Tydal kan by på glimrende muligheter for isfiske vinterstid, da isen legger seg tidlig på mange vann. Og høyt til fjells kan isen ligge til langt ut i mai. Stuggusjøen er en veldig lett tilgjengelig og attraktiv sjø å isfiske på. Fra der du parkerer bilen til du er utpå sjøen tar det max 5 minutter, luksus!

 

I Tydal er det 3 godkjente isfiskeløyper som er åpne for ferdsel med snøskuter når isfiske er målet med turen. En løype starter i Østby og går inn til Esandsjøen, en annen starter ved Moen og går inn til Nesjøen og den siste starter i Stugudal og ender også opp på Nesjøen.

For nærmere beskrivelse av løypene og reglement se Jakt og Fiske i Tydal.

 

Klikk på denne linken for betaling av løypeavgift på nett.: Tydal - løypeavgift skuter

 

Anbefalte lenker

Nesjø Båtutleie

Tydal kommune

Sylan.no

Fiskeregler

• Det er ingen kommunale fiskeregler i Tydal. Grunneierens bestemmelser gjelder. 
• Som hovedregel gjelder fiskekortet fiske med stang eller håndsnøre fra land eller båt. Ståsnøre uten tilsyn, markline o.l. er ikke tillatt, dette gjelder også utlegg og bruk av mange snører på isfiske.  
• Når flere voksne personer fisker fra båt, skal det løses ett fiskekort for hvert redskap som er i bruk.
• For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.
• Det er forbudt å bruke levende fisk som agn i Norge.
• Det finnes områder der fiske er forbudt. Se avmerket på kart i fiskeguide.
• I Tya på strekningen Håen – Esfossen kreves det eget fiskekort, se elveguiden.no for mer info. 
• I Nea og Græslidammen gjelder egne fiskeregler, sjekk med kortselger.
Tya og Nea har fredningstid mellom 15. september og 15. april. 
Bruk av båt
• Det er fri ferdsel med båt på vatn og vassdrag, men det kreves tillatelse fra grunneier for å fortøye eller legge opp båt på samme sted over lengre tid.
• Grunneier kan regulere fisket fra båt. Det er tillatt å fiske fra egen båt kun i Stuggusjøen. Det er anledning til å leie båt i mange vann i Tydal.
• Oversikt over båtutleie finnes på Jakt og Fiske i Tydal.
• Båt med motor inntil 15 hk kan brukes i enkelte vatn.

Familiekort
Nytt i 2018 var familiekort som dagskort av Tydalskortet. Det gjelder mor, far og x antall ungdom mellom 16-18 år. Barn under 16 år fisker gratis. Alle navn i familien føres på kortet ved kjøp. Ved kontroll må det dokumenteres at ungdommen er under 18 år.

 

Oppsyn

Grunneierlagene i Tydal har felles fiskeoppsyn. Fiskeoppsynet veileder fiskere og friluftsfolk, samtidig som det også føres kontroll med at alt går riktig for seg. Stell deg slik at det blir et hyggelig møte med fiskeoppsynet ved å opptre hensynsfullt og overholde de gjeldende fiskeregler. Husk å ta med deg fiskekortet når du fisker.

Fiskeoppsynet nås på telefon: (+47) 481 32 516

Veibeskrivelse

Ta av på RV 705 ved Hell/Stjørdal og følg denne gjennom Selbu til eventyrlige Tydal, ca 7 mil. Fra Røros/Brekken i sør-øst følges RV 705 ca 7 mil. Det går også en sommervei (bomvei) fra Holtålen kommune over Riastenområdet ned til RV 705 mellom Stugudal og Løvøya.

Fra Ås i Tydal følger veien RV 705 stort sett elva Nea nedover Neadalen til Selbu, så elva er lett tilgjengelig.

Gode fisketips

Les om Cato Bekkevolds utvalgte fiskesteder under bekkevolds-fisketips på jakt og fiske i Tydal sine hjemmesider. Her får du lese om hvordan du får fisk på kroken i Mosjøen, Nea, Stuggusjøen og Vigelsjøen.

Andre aktuelle tilbud