Felles fiskekort i Bjugn

Felles fiskekort som gjelder for de fleste vatn og vassdrag i Bjugn. Det er mange fine fiskevatn som er med i ordningen, de fleste i skogsterreng.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Bjugn Fiskeadministrasjon

72515505

edmar.bakoy@orland.kommune.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fellesfiskekortordningen gjelder for ca. 60 fiskevatn i gamle Bjugn kommune, med stor variasjon i størrelse, avstand fra vei, terrengforhold etc.

 

Kortet gjelder ikke for fiske etter laks og sjøørret i Oldenelva, Teksdalselva, Nordelva og Botngårdselva. Kortet gjelder heller ikke for bl. a. Teksdalsvatnet, Barsetvatnet, Kotengsvatnet, Liavatnet, Solemsvatnet og Brekkvatnet.

 

Det er stort sett mye fisk i vatna som er med i ordningen, og "steikfesk" i neste alle vatna. Størrelsen ligger ofte rundt 100 gram. Det er ørret i stort sett alle vatnene, og røye i en del av vatna.
Det er behov for uttynningsfiske i mange av vatna.

I Eidsvatnet er det gjedde! Det vises til egen oversikt over vatn med fiskeslag etc.

 

Info finner du på Ørland kommunes hjemmeside

Fiskeregler

Barn under 16 år får tildelt gratis fiskekort. Kortet gjelder for fiske med stang, håndsnøre, pilkefiske og fiske med oter etter alle fiskearter i lovlig fisketid. Kortet gjelder ikke for bruk av garn.

Gode fisketips

Det er en fordel med båt for å komme til i mange av vatna. Kontakt grunneierne, eller de som er oppgitt under det enkelte område.

Noen av vatna ligger over skoggrensa, der kan det være fint å fiske fra land med stang.

Det er lov å fiske med oter, da kan en få fine fangster. Ellers kan en bruke alle vanlige redskapstyper unntatt garn.