Sportsfiskerelva Begna i Sør-Aurdal i Valdres

Begna elv, fra Bagn i Valdres og sørover mot Nes i Ådal er regnet som en av Østlandets mest populære ørretfiskeelver.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Begna Elv

416 06 100

begnaelv@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Begna elv, fra Bagn i Valdres og sørover mot Nes i Ådal er regnet som en av Østlandets mest populære ørretfiskeelver. Dette er elva som vilmarksforfatteren Mikkjel Fønhus kalte "Storelva" i sitt forfatterskap. Det var nettopp her på elvebredden at Fønhus levde sitt liv og skrev sine romaner.
I Begna finner du både ørret, abbor, gjedde og sik. (Gjedde kun sør for Eid)
Den øverste delen av elva har de mest viltre strykene. Her skifter elva mellom stryk og roligere partier med fine fiskehøler. Sør for Grimsrud bru flater elva ut og renner i rolige stryk nedover mot Sperillen. Begna er regulert, og raske endringer i vannstanden kan forekomme.

 

Bestand og arter

Sportsfiskerne tar ca 7000 kg fisk i elva hvert år. I Begna finner du både ørret, abbor, gjedde og sik, men det er ørreten og kanskje gjedda som er de absolutt mest tallrike.


Begna har to ulike stammer av ørret. Det er den stedegne som lever i elva hele året og den vandrende storørreten som går opp fra Sperillen.
Begna egner seg bra både til flue- sluk og markfiske. Stor variasjonen i elveløpet gir mange muligheter for et allsidig stangfiske. Det finnes rikelig med småfisk, men ørret i kilosklassen er heller ikke uvanlig. Rekordfisken i nyere tid er en Speillørret på hele 9,1 kg, tatt lengst sør i elva

 

Tilgjengelighet

Elva er lett tilgjengelig på begge sider fra E16 og Austsidevegen.
Mange fine fiskeplasser er skiltet og det er laget fiskestier langs land.
Den øverste delen av elva har de mest viltre strykene. Her
skifter elva mellom stryk og roligere partier med fine fiskehøler.
Sør for Grimsrud bru flater elva ut og renner i rolige
stryk nedover mot Sperillen.

 

Nyttige lenker

Fiskeregler

Fiske med stang og handsnøre er tillatt i den øvre delen nord for Valdreshorn/Fylkesdelet.
Sør for Fylkesdelet er det også tillatt å fiske fra båt. Det er forbudt å fiske med agnfisk eller fiskekjøtt. Dette av hensyn til faren for spredning av fiskesykdommer.
Nærmere regler om fiske finnes på oppslagstavler langs elva, og lenker relatert til fiskekorttilbudene på Inatur.

Veibeskrivelse

Oslo-Hønefoss- Følg E-16 mot Sperillen-Nes-Bagn
Ca 1 time og 45 minutter